Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Hoe krijg ik een tegemoetkoming voor zorgkosten?

Ombudsman

Over 2010 heb ik van het CAK een tegemoetkoming gekregen voor mijn hoge zorgkosten. Over 2011 heb ik geen tegemoetkoming meer gekregen. Klopt dat wel? Ik ben chronisch hartpatiënt en gebruik medicijnen.
Wat kan ik doen om alsnog een tegemoetkoming te krijgen?

Heeft u structureel hoge zorgkosten omdat u chronisch ziek, gehandicapt of ouder bent? Dan kunt u onder voorwaarden een financiële tegemoetkoming krijgen op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehan­dicapten (Wtcg). Het Centraal Administratiekantoor (CAK) keert de tegemoetkoming aan u uit ter compensatie van het eigen risico dat u elk jaar kwijt bent, omdat u vaak een beroep moet doen op zorg.

Navraag doen
Het CAK controleert of u aan de voorwaarden voldoet door navraag te doen bij onder meer uw zorgverzekeraar en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u het geld automatisch op uw rekening gestort.
U krijgt hierover rond oktober bericht en de tegemoetkoming wordt in december of januari op uw rekening gestort.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw zorggebruik, uw woonsituatie en uw leeftijd. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op. U kunt met vragen ook terecht bij het CAK via 0800-0300.

Tips
• Denkt u dat u voor de tegemoetkoming in aanmerking komt, maar heeft u deze niet ontvangen? U kunt op de website van de Rijksoverheid de Wtcg-test invullen: www.testwtcg.nl. U krijgt aan de hand van een vragenlijst een indicatie of u voor de tegemoetkoming in aanmerking komt. Let op: u kunt louter aan een positieve uitkomst van de test geen rechten ontlenen. Ook kunt u contact opnemen met het CAK.
• Als u geen brief heeft gekregen, kunt u de tegemoet­koming zelf aanvragen met het ‘aanvraagformulier algemene tegemoetkoming’ dat u vindt op de website van het CAK: www.hetcak.nl.
• Heeft u wel een brief gekregen, maar bent u het niet eens met de inhoud, dan kunt u hiertegen binnen zes weken bezwaar maken. U kunt een brief schrijven of het ‘bezwaarformulier algemene tegemoetkoming’ gebruiken. Op www.maxombudsman.nl kunt u deze formulieren vinden.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035 677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Elke week pakken juristen Jeanine Janssen en Rogier de Haan als MAX Ombudsmannen een kwestie bij de horens.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren