Abonnementen service: 035 - 2019505

EK Voetbal:

Test uw kennis met de EK-voetbalquiz en win!

EK Voetbal:

Vedetten van toen over onze kansen

EK Voetbal:

Het complete wedstrijdschema en speelplekken

Colofon

MAX Magazine is een uitgave van Omroep MAX en verschijnt onder verantwoordelijkheid van Jan Slagter, directeur.

KLANTENSERVICE RADIO- EN TELEVISIEGIDS MAX MAGAZINE
Nalevering:
Is uw MAX Magazine op donderdagochtend nog steeds niet bezorgd of heeft u uw blad beschadigd ontvangen? Bel dan direct met 035 – 201 9505. Meldingen van onbezorgde of beschadigde magazines die we tussen donderdag 12:00 uur en vrijdag 17:00 uur ontvangen, worden uiterlijk zaterdag bij u nageleverd!

UITGEVER & REDACTIE
Uitgever – hoofdredacteur: Peter Contant
Chef redactie: Friso Leunge
Eindredactie: Theo Eijspaart, Mireille Rameau, Marieke Henselmans (kijktips en programmagegevens)
Vormgeving, Lithografie & Prepress: Bianca van den Berg, Liek van den Braak,
Annelies Castricum, Saskia van Geijlswijk, Mabel van ’t Veer
Vaste medewerkers: Duco Bouwens, Emile Bode, Louis Bovée, Janneke Brinkman, Martijn Cornelissen, Wim Daniëls, Daniel Dekker, Josine Droogendijk, Ted van Essen, Heleen de Geest, Myrna Goossen, Marieke van der Heijden, Keesing Media Group, Léon Klein-Schiphorst, Jarco Kriek, Onno en El Lakeman, Kees Loogman, Jeroen Mei, Marloes de Moor, Jhr. Eppo van Nispen tot Sevenaer, Eric van Onna, Theo Olthuis, Jaap Roelants, Ferdi Schrooten, Krijn Spaan, Ingrid Spelt, René Steenhorst, Ruud Taal, Ron Vergouwen, Ab Zagt, Erik de Zwart Fotografie: ANP, Getty Images, Hollandse Hoogte, Lumen, Shutterstock
MAX Ombudsman: Rogier de Haan, Jeanine Janssen
Marketing: Jane de Ruiter
Office Manager: Pien Dikken
Redactieassistent: Marjolein Peters
Realisatie RTV-informatie en programmagegevens: Bindinc., Hilversum
Druk: Senefelder Misset, Doetinchem Distributie: Betapress Verspreiding: PostNL

Voor advertenties: Roularta Advertising Telefoon: 035 – 692 5200 E-mail: advertising@roularta.nl

Disclaimer: MAX Magazine verschijnt 52 x per jaar waarvan enkele edities in een dubbelnummer danwel een gecombineerd nummer met het ledenblad van Omroep MAX. Uitgave: MAX Mediaproducties B.V. van Omroep MAX. Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg is besteed, is Omroep MAX niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van mogelijke onjuistheden of onvolledigheden.

Nieuwsbrief: Als abonnee van MAX Magazine ontvangt u wekelijks onze nieuwsbrief via de e-mail. Deze gratis e-mail opzeggen is altijd mogelijk via de link onderaan de nieuwsbrief.

Abonnementskosten: Een jaarabonnement is €63,50 voor 52 nummers. Dit jaarabonnementstarief wordt ingaande editie 30 (23 juli) aangepast naar €64,90 per jaar voor 52 nummers. Voor lopende abonnementen zal dit nieuwe tarief gelden vanaf het moment van verlenging. Verzending buiten Nederland + € 3,85 per nummer. Zie voor de overige voorwaarden die van toepassing zijn: maxmagazine.nl/abonnementsvoorwaarden

Abonnementsvoorwaarden: De betaling van het abonnementsgeld geschiedt standaard door automatische incasso. Betaling per betaalverzoek (per post) is mogelijk, alsmede via een overschrijvingsformulier. Het tarief daarvoor is € 2,50 per betaling en komt bovenop het abonnementsgeld. Een abonnement kan bij iedere editie ingaan; het wordt afgesloten voor minimaal een jaar en wordt stilzwijgend verlengd tot wederopzegging. Opzeggingen dienen uiterlijk 1 maand voor afloop van de actie- periode te worden doorgegeven aan onze klantenservice. Na verlenging van de abonnementsperiode heeft u het recht om uw abonnement met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tussentijds te beëindigen.

Privacy: Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u met ons deelt, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een abonnement, via de klantenservice of bij telefonisch contact. Meer informatie over hoe MAX Magazine en Omroepvereniging MAX met uw gegevens omgaan kunt u vinden in onze privacy verklaringen: maxmagazine.nl/privacy/ & omroepmax.nl/over-max/privacyverklaring.

COPYRIGHT / AUTEURSRECHTEN
De rechten met betrekking tot MAX Magazine en haar logo, zoals de auteurs- en merkrechten, berusten uitsluitend bij MAX Mediaproducties B.V. (hierna tezamen aangeduid als: “MAX Mediaproducties”). MAX Mediaproducties behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteurs-, databank- en naburige rechten) met betrekking tot de inhoud en de opmaak (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) van de website www.maxmagazine.nl en andere digitale MAX Magazine uitgaven berusten uitsluitend bij MAX Mediaproducties en/of haar licentiegevers en worden door hen eveneens uitdrukkelijk voorbehouden. 

Deze inhoud en opmaak zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAX Mediaproducties is het onder meer niet toegestaan de inhoud en/of opmaak, geheel dan wel gedeeltelijk, te reproduceren, te verspreiden, te hergebruiken, op te vragen of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het persoonlijke, niet commerciële, gebruik. Het maken van reproducties ten behoeve van tekst- en datamining – met gebruik van software (of enig ander geautomatiseerd systeem) (‘screen scraping’) of anderszins – is daarmee eveneens uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het maken van reproducties door onderzoeksorganisaties en cultureel erfgoedinstellingen behoeve van wetenschappelijk onderzoek als bedoeld in artikel 15n Auteurswet.

MAX Mediaproducties heeft het recht, maar niet de plicht, om de toegang tot informatie te weigeren dan wel om informatie te verwijderen als er, naar het uitsluitend oordeel van MAX Mediaproducties, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.