Abonnementen service: 035 - 2019505

Actueel:

Waar kost een hapje en een drankje geen fortuin?

Special olympische spelen:

Weetjes, feiten en interviews

Bij max op tv:

Documentaireserie ‘Nederland op film’

Privacyverklaring MAX Magazine

Privacyverklaring
Uw privacy is voor MAX Magazine van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet (de Algemene verordening gegevensbescherming. Hierna ook de “AVG”). Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

In het kort
Bij het gebruik van uw gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens gebruiken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag onder andere ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij MAX Magazine doen met de informatie die u aan ons geeft of die wij verzamelen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 augustus 2022.

Gebruik van persoonsgegevens 
Bij het gebruiken van onze websites en diensten is het mogelijk dat wij de volgende informatie van en over u verkrijgen:

 • Uw naam en adres*
 • Telefoonnummer*
 • E-mailadres*
 • Geboortedatum*
 • Geslacht*
 • Apparaat gegevens/IP-adres (cookies)
 • Internetgedrag (cookies)
 • Factuuradres
 • Betalingsgegevens
 • Door u toegestuurde vragen en/of opmerkingen

Bovenstaande categorieën informatie met toevoeging (*) kunnen ook toebehoren aan een persoon aan wie u een abonnement op MAX Magazine cadeau doet.

De wet noemt de bovenstaande gegevens “persoonsgegevens” en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit leest u hieronder.

De van u ontvangen persoonlijke gegevens kunnen wij voor verschillende doelen gebruiken:

 • Het afsluiten van een abonnement op MAX Magazine voor uzelf, of voor iemand anders;
 • Het versturen van de MAX Magazine nieuwsbrief;
 • Het beantwoorden van uw vragen of het vragen om uw mening;
 • Het meedoen aan acties, prijsvragen en spellen;
 • Het verbeteren van onze website;
 • Het na uw toestemming tonen van gepersonaliseerde advertenties en het meten van de effecten van deze advertenties.

In juridische zin betekent dit dat wij uw gegevens gebruiken op uw verzoek, wanneer wij een overeenkomst met u hebben, wanneer wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben of wanneer wij dit op basis van de wet verplicht zijn om te doen.

Gegevens die wij ontvangen van derden
Naast dat wij uw gegevens rechtstreeks van u ontvangen wanneer u een abonnement neemt op MAX Magazine, kan het ook zijn dat wij uw gegevens van derden ontvangen.

Ook op deze mogelijke verwerking van uw persoonsgegevens is de rest van deze privacyverklaring natuurlijk gewoon van toepassing.

Bewaren
Wij bewaren uw gegevens zolang als dat nodig is om te voorzien in de hierboven genoemde doelen, zoals om u gebruik te laten maken van uw abonnement. Wanneer wij de gegevens niet meer nodig hebben worden deze gewist, tenzij wij een wettelijke plicht hebben om de gegevens langer te bewaren.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor het functioneren van onze websites en/of diensten. Denk hierbij aan een postbedrijf dat wij inschakelen om ons magazine naar onze leden te versturen. Daarnaast is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten afstaan indien dat wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld wanneer dit door de politie wordt gevorderd). Ook kunnen wij uw gegevens delen met andere bedrijven of instellingen in het geval u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen aan andere bedrijven of instellingen voor commerciële doeleinden van derden.

Voor het voeren van een gezamenlijke administratie is het mogelijk dat wij, wanneer noodzakelijk, uw gegevens delen met Omroepvereniging MAX. Dit doen wij omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben.

Cookies
Onze websites gebruiken cookies. Cookies zijn kleine bestanden waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. In onze cookieverklaring kunt u hier meer over lezen.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij maken gebruik van beveiligde netwerkverbindingen. Dat wil zeggen dat de verbinding tussen u en ons beveiligd is. Gegevens die tussen uw en onze systemen verstuurd worden, blijven vertrouwelijk.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze websites en/of diensten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de persoonsgegevens die we van u hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • het verplaatsen van uw gegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Wij helpen u graag als u natuurlijk graag bij vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door MAX Magazine. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
MAX Magazine

Media Park
Joop van den Endeplein 9
1217 WJ Hilversum
telefoonnummer: 035-2019505 (Klantenservice MAX Magazine)

Onze functionaris gegevensbescherming is te bereiken via privacy@omroepmax.nl