Abonnementen service: 035 - 2019505

MAX ACTUEEL:

Gaat kunstmatige intelligentie ‘t weer voorspellen?

EXCLUSIEF INTERVIEW:

Annechien en Winfried van het Journaal

TOP 40 HITDOSSIER:

De hits van mei 1973

Contact

VRAGEN OVER UW ABONNEMENT, VERHUIZEN, MAX MAGAZINE NIET ONTVANGEN EN/OF OPZEGGEN? 

ABONNEREN?
NEEM CONTACT OP MET ONZE ABONNEMENTENSERVICE: 035-2019505
U kunt zich abonneren op MAX Magazine via deze site, een antwoordkaart of strook uit blad of schriftelijk (per post of e-mail). Abonnementen zijn tot wederopzegging geldig, tenzij anders vermeld. Opzeggen kan schriftelijk, per post, per e-mail of telefonisch. Adreswijzigingen graag vier weken van tevoren schriftelijk doorgeven.

VRAGEN OVER UW ABONNEMENT?
Vragen over levering, adreswijziging, verlenging en opzegging
MAX Magazine Abonnementenservice
Postbus 625
7000 AP DOETINCHEM
Tel: 035-20 19 505 (Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00)
E-mail: klantenservice@maxmagazine.nl

VRAGEN OVER DE INHOUD VAN HET BLAD?
Inhoudelijke vragen over artikelen in het blad of over de columnisten
MAX Magazine Redactie
Postbus 277
1200 AG Hilversum
Tel: 035 – 67 70 789 (Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00)
E-mail: redactie@maxmagazine.nl

VRAGEN OVER UW BESTELLING IN DE MAX MAGAZINE SHOP?
Neem contact op met de klantenservice webshop
Tel: 088-800 98 54
E-mail: contact@maxmagazineshop.nl

VRAGEN OVER  ONDERSTEUNEND LIDMAATSCHAP OMROEPVERENIGING MAX?
Aanmelden, opzeggen, wijzigen
Tel: 035 – 677 6188
E-mail: info@omroepmax.nl
Website: www.omroepmax.nl

Een ondersteunend lidmaatschap van Omroep MAX kost €8,50 per jaar. Een ondersteunend lid ontvangt behorende bij het ondersteunende lidmaatschap 5x per jaar een gratis editie van de tv-gids MAX Magazine omdat het MAX Ledenblad hierin is opgenomen.

Postadres Ledenadministratie:
Postbus 220
1200 AE Hilversum

OVERIGE TELEFOONNUMMERS OMROEPVERENIGING MAX:
MAX Ombudsman: 035 – 677 5511 MAX
Ledenwinkel: 035 – 677 6188

VRAGEN OVER ADVERTEREN IN MAX MAGAZINE:
Bekijk onze saleskit