Neem contact op met MAX Magazine

VRAGEN OVER UW ABONNEMENT, VERHUIZEN, MAX MAGAZINE NIET ONTVANGEN EN/OF OPZEGGEN? 

NEEM CONTACT OP MET ONZE ABONNEMENTENSERVICE: 0161-459533

Abonneren
U kunt zich abonneren op MAX Magazine via de site, een antwoordkaart of strook uit blad of schriftelijk (per post of e-mail). Abonnementen zijn tot wederopzegging geldig, tenzij anders vermeld. Opzeggen kan schriftelijk, per post, per e-mail of telefonisch. Adreswijzigingen graag vier weken van tevoren schriftelijk doorgeven.

Abonnementen Service MAX Magazine:
Contact via mail: maxmagazine@betapress.nl
Contact via telefoon: 0161 – 459533 (bereikbaar tussen 8.30 – 17.00 uur)

Contact via post:
Betapress Abonnementen Services
Postbus 97
5126 ZH GILZE

VRAGEN OVER DE INHOUD VAN HET BLAD? NEEM CONTACT OP MET DE REDACTIE: redactie@maxmagazine.nl
MAX Media Producties
MAX Magazine
Studio 21 – Media Park
Sumatralaan 45
1217 GP HILVERSUM
Tel redactie 035 – 6770789
www.maxmagazine.nl