Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Gebruik uw stem

Op 15 maart mogen bijna 13,3 miljoen Nederlanders hun stem uitbrengen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en de Waterschappen.

Mógen, want in alle vrijheid voor je mening uitkomen en je volksvertegenwoordiger kiezen is een democratisch grondrecht, dat we niet genoeg kunnen koesteren. Er zijn té veel landen waar de bevolking niets heeft in te brengen en oppositiegeluiden de kop in worden gedrukt. Ik weet het: ook in ons land heeft het vertrouwen in de overheid en de politiek de afgelopen jaren veel schade opgelopen. Maar vergeet niet: voor een zorgvuldige controle van de macht heb je een sterk parlement nodig; of dat nu op het niveau van de gemeente, de provincie, het waterschap of landelijk is. Waar moeten nieuwe woningen worden gebouwd, waar moeten de windmolens komen, hoeveel geld steken we in het onderhoud van wegen en dijken, hoe zorgen we voor schoon drinkwater, hoe krijgen we een vitaal en duurzaam platteland? Het gaat echt ergens over, als kiezer kunt u echt het verschil maken, dus breng vooral uw stem uit. Ik heb er trouwens de cijfers van het CBS eens op nageslagen; van de kiesgerechtigden is bijna 27 procent 65 jaar of ouder. En de provincies Zeeland, Limburg en Drenthe tellen naar verhouding de meeste oudere stemmers.
Ik ben benieuwd hoe de ouderen hun invloed op 15 maart gaan gebruiken…

Jan Slagter
directeur Omroep MAX

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren