Abonnementen service: 035 - 2019505

Column Jan Slagter: Juist nu

‘Dé oorlog’ mag dan wel ver achter ons liggen, maar op allerlei plekken in de wereld (en zelfs op het Europese continent) brandt het en worden mensen geslachtofferd voor politieke doeleinden en machtswellust. Daarom heb ik zo veel respect voor onze veteranen die ingezet zijn in dienst van de vrede en veiligheid, nu en in het verleden. Met gevaar voor eigen leven en (ook mentale) gezondheid.

Op zaterdag 29 juni wordt voor de twintigste keer de Nederlandse Veteranendag georganiseerd in Den Haag. Nederland bedankt en eert dan de ruim 100.000 veteranen die zich voor ons land hebben ingezet tijdens missies in conflictgebieden. MAX draagt de veteranen een warm hart toe en zendt de avond ervoor – op vrijdag 28 juni dus – live vanaf het Malieveld een muzikale ode uit. Tijdens dit eerbetoon met medewerking van bekende artiesten, de Marinierskapel en gepresenteerd door Carrie ten Napel worden drie veteranen extra in het zonnetje gezet.

Toon ook uw waardering voor de inzet van deze mannen en vrouwen en draag een witte anjer rond Veteranendag. U, als lezer van MAX Magazine kunt de anjer gratis bestellen. Op pagina 32 en 33 van MAX Magazine editie 24-25 vindt u meer informatie. Laat hun missie ook onze missie zijn!

Dit en meer leest u in MAX Magazine 24-25. Bent u geen abonnee, maar wilt u niets meer uit de gids missen? U kunt hier abonnee worden. 

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren