Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Coronameetsysteem

Ik ben heel blij met uw opmerking en uw vraag, meneer Van Kapelle. Ook mij is het een doorn in het oog wat er nu gebeurt bij pogingen tot het in detail ‘volgen’ van de corona-epidemie in ons land. Ik verbaas me erover, waarschijnlijk net zo veel als u. Het is het opnieuw uitvinden van het wiel en het gaat momenteel met veel ernstige problemen gepaard, zoals een kwalijk datalek.

De energie die nu door het RIVM en Rijksoverheid wordt gestoken in het optuigen van Infectieradar.nl, had mijns inziens beter aan andere zaken in de epidemie kunnen worden besteed. Die Infectieradar is een onderdeel van het corona-dashboard, waarin ook de resultaten van de GGD-teststraten, ziekenhuis- en ic-opnames en sterfgevallen worden bijgehouden.

De Grote Griepmeting werd nek omgedraaid
Er bestaat namelijk al een uitstekend systeem dat deze uitbraak van corona tot in de finesses had kunnen volgen. Dat belangrijke initiatief werd tot stoppen gedwongen, omdat de Nederlandse overheid nog niet zo lang geleden weigerde om daarvoor wat subsidie te geven. Ik heb het over het systeem dat de jaarlijkse uitbraak van de griep (influenza) heel nauwgezet volgde: De Grote Griepmeting, een initiatief van twee burgers die beter dan welk ander systeem de jaarlijkse influenza-uitbraak bijhielden, er zelfs accurate voorspellingen over deden en erover publiceerden in goed bekendstaande internationale medische tijdschriften.

De Grote Griepmeting, bedacht door Ronald Smallenburg, van huis uit een politicoloog, en Carl Koppeschaar, een wetenschapsjournalist en publicist die sterrenkunde en natuurkunde heeft gestudeerd, ging eind 2003 online. Zij creëerden samen iets waarmee niet alleen veel kennis over het gedrag en de loop van influenzavirussen werd opgebouwd, maar het had ook een voorspellende waarde. Uit de meldingen van duizenden Nederlanders die zich rillerig, snotterig of verkouden voelden, viel veel zinsvols af te leiden: welke infecties er op dat moment rondwaarden en waar in het land de concentraties van bepaalde klachten zaten. Bijvoorbeeld of het influenzavirus in het zuiden huishield onder carnavalsvierders, tijdens of na het carnaval. Van dag tot dag kon je zien hoe de griepepidemie zich hield. Met behulp van de Europese Unie exporteerden zij datzelfde systeem ook naar andere Europese landen.

Het systeem is volledig bedrijfsklaar
Heel veel mensen deden mee en vulden een vragenlijst in, waaruit al snel duidelijk werd of ze griep hadden of slechts een flinke verkoudheid. Ook als huisarts wist je dat de griep eraan kwam en hoe die zich in grote trekken zou gaan gedragen. Ik heb er destijds in mijn praktijk veel aan gehad. De Grote Griepmeting beoogde hetzelfde wat de nu haperend op gang komende systemen van de overheid en het RIVM beogen: gedetailleerde informatie verkrijgen over welke verschijnselen mensen hebben die daarmee nog niet bij de dokter zijn geweest. Ofwel, dit systeem zou zó weer gebruikt kunnen worden voor het vastleggen van de corona-epidemie. Het is volledig bedrijfsklaar. Maar nu zijn RIVM en overheid aan het modderen met proefversies van hun systeem, inclusief een datalek, waarbij kon worden gezien wat deelnemers antwoordden op persoonlijke en medische vragen

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren