Abonnementen service: 035 - 2019505

Waarom mag je een kind niet volledig onterven?

Kunnen er geen situaties zijn waarin het volledig terecht zou zijn een kind volledig te onterven? Waarom die uitweg voor kinderen, om toch de helft van hun erfdeel te pakken te krijgen?

J. Broodt

Het is de wetgever die bepaald heeft dat kinderen die per testament onterfd zijn, altijd hun legitieme portie, ongeveer de helft van hun erfdeel, nog kunnen opeisen. Dat heeft in het begin van deze eeuw, bij de hervorming van het erfrecht, tot heftige discussies geleid. Uiteindelijk hebben de voorstanders in de Tweede Kamer gewonnen.

Bij de voorstanders waren de leden van de christelijke partijen, die de verzorgingsplicht van ouders jegens hun kinderen in stand wilden houden. Het is een ver overblijfsel van het Germaans recht uit de tijd dat mensen nog in stammen leefden en elkaar moesten helpen te overleven. Maar sinds de invoering van onze verzorgingsstaat wordt de noodzaak van deze ‘naastenliefde’ steeds minder gevoeld. Je ziet intussen dat de gezinsverbanden steeds losser worden.

Uiteindelijk zal het erfrecht zich daar ook wel weer naar schikken. Maar zover is het niet, hoezeer veel notarissen ook betreuren dat kinderen die nooit naar hun ouders omkijken, toch geld uit hun nalatenschap kunnen krijgen.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren