Abonnementen service: 035 - 2019505

Een ‘vergissing’ van de bank in uw voordeel

“U ontvangt deze brief omdat u één van de klanten bent voor wie we een compensatieregeling hebben uitgewerkt. U heeft een consumptief krediet met een variabele rente (gehad) en heeft onbedoeld te veel rente betaald. Daarom krijgt u geld van ons terug. Totaal € 994,17.” De heer Aarts ontving deze brief van de Rabobank. Daar is hij al heel lang klant, maar dat hij spontaan geld zou kríjgen van de bank, dat was toch echt iets nieuws. Hij vertrouwde het zaakje niet, en belde de bank. Wat bleek: twintig jaar geleden had de heer Aarts een doorlopend krediet. Die lening heeft hij lang geleden al afgelost. Daarnaast had de heer Aarts af en toe rood gestaan op zijn betaal­rekening. Voor zowel de lening als de roodstand incasseerde de bank een variabele rente, van tien tot meer dan vijftien procent. Die rente was te hoog, en daarom krijgt de heer Aarts nu bijna duizend euro terug.

Echt geen oplichting
Voor de zekerheid checkt de heer Aarts in ons spreekuur of dit niet een oplichtingstruc is. Ons antwoord: de brief van de Rabobank is echt. De heer Aarts is niet de enige die geld terugkrijgt van de bank. En de Rabobank is niet de enige bank die te veel betaalde rente terugbetaalt. Dat zit zo. Vele honderdduizenden Nederlanders hebben in het verleden een lening gehad met variabele rente. Die lening kon van alles zijn; naast een consumptief krediet en roodstand boden banken bijvoorbeeld ook hypotheken en creditcards aan met een variabele rente. De volledige lijst met financiële producten met een variabele rente past niet op één pagina.

Variabel? Alleen omhoog!
Die variabele rente zou moeten meebewegen met de marktrente. Maar in de praktijk lieten de banken de rente vaak maar één kant op bewegen: omhoog. Als de marktrente daalde, daalde de variabele rente niet mee. Met als gevolg dat vele klanten zoals de heer Aarts te veel rente betaalden. Enkelen van hen legden deze praktijk voor aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dat oordeelde ruim twee jaar geleden dat er rente moest worden terugbetaald. Sindsdien zijn er nog vele uitspraken geweest, en elke keer wordt duidelijker wat er terugbetaald moet worden. Zo moeten de banken ook ‘rente op rente’ betalen. De compensatie kan variëren van enkele tientjes tot duizenden euro’s. In totaal gaat het om bedragen met vele nullen.

Neem contact op
Inmiddels hebben alle grote banken toegezegd de te veel ontvangen rente te zullen terugbetalen. De ene is daar wat sneller mee dan de andere; Rabobank is al vergevorderd, ABN Amro en ING hebben ook volgend jaar nog nodig. Als u nog steeds klant bent bij de bank waar u de lening had, krijgt u als het goed is vanzelf bericht, net als de heer Aarts. Als u geen klant meer bent, maar wel vermoedt dat ook uw variabele rente maar één kant op bewoog, adviseren wij u met klem zelf contact op te nemen met de bank.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren