Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Trage besluitvorming kan geld opleveren

Sommige bellers willen graag dat we voor ze gaan procederen. Helaas, dat doen we niet; MAX Ombudsman is geen rechtsbijstandsverzekeraar. Onze spreekuurmedewerkers bieden een luisterend oor of helpen u op weg met een juridisch advies of een doorverwijzing.

Meldingen die kunnen staan voor iets groters, of die wel heel bijzonder of schrijnend zijn, bespreken we verder. Mogelijk kunnen we zo’n zaak verder uitdiepen, soms in samenwerking met een radio- of televisieredactie. In dat geval uiteraard altijd alleen met toestemming van de beller zelf. Maar ook alleen een telefonisch advies leidt nog weleens tot klin kende resultaten. Al komen die soms uit onverwachte hoek.

THUISHULP AFGEWEZEN
Zo belde mevrouw Rutjes naar ons spreekuur. Ze had thuishulp nodig; de gemeente had haar aanvraag afgewezen. Hiertegen was ze in bezwaar gegaan en sindsdien gebeurde er niets meer. Er waren al weken verstreken, toen ze te horen kreeg dat ze maar een klacht moest indienen, in plaats van in bezwaar te gaan. Mevrouw Rutjes wilde graag dat wij haar zouden helpen in haar procedure tegen de gemeente.

TIJDIGE BESLISSING IS VERPLIC HT
We legden uit dat we dat helaas niet konden doen. Wel gaven we mevrouw Rutjes het advies mee om de gemeente in gebreke te stellen. Door dat te doen, brengt ze namelijk de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in stelling. Bestuursorganen, zoals in dit geval de gemeente, zijn verplicht om tijdig een beslissing te nemen, bijvoorbeeld in een bezwaarprocedure. Houdt de gemeente zich niet aan die termijnen, dan kan mevrouw Rutjes ervoor zorgen dat de gemeente haar een dwangsom betaalt. Maar dat kan alleen als zij de gemeente eerst in gebreke stelt. De gedachte achter deze dwangsom is natuurlijk dat het de gemeente in beweging brengt. En als dat toch niet snel genoeg gebeurt, moet daadwerkelijk de portemonnee worden getrokken.

DAT TIKT AARDIG AAN…
Mevrouw Rutjes vond het een goed idee, en ging ermee aan de slag. We spraken af dat ze ons op de hoogte zou houden. Inderdaad kwam de gemeente nu wel in beweging. Er werd een hoorzitting gepland, maar alles ging nog steeds zo traag als stroop. Een tijdje hoorden we niets van mevrouw Rutjes, tot ze onlangs weer belde. Haar bezwaar was afgewezen; ze had nog steeds geen recht op thuishulp. Helaas. Maar dat was niet het enige. De gemeente had haar zaak zo traag behandeld, dat ze recht had op maar liefst 992 euro aan dwangsommen. Het geld stond inmiddels op haar rekening. Daar kan ze nu zelf, als ze wil, aardig wat huishoudelijke hulp voor inhuren.

ZO EIST U EEN DWANGSOM
Informatie over deze dwangsommen, en het formulier voor de daarvoor noodzakelijke ingebrekestelling, kunt u vinden op de website rijksoverheid. nl. Vul daar in de zoekbalk in: ‘formulier ingebrekestelling’. U kunt natuurlijk ook bellen naar ons spreekuur; we helpen u graag verder! En als u hiermee zelf al ervaring heeft opgedaan, horen we het ook graag.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren