Abonnementen service: 035 - 2019505

Blijf de vluchtelingen uit Oekraïne steunen

MAX Maakt Mogelijk komt direct in actie en bij diverse grensplaatsen wordt de eerste weken voedsel uitgedeeld aan stromen vluchtelingen. Maar er moet meer gebeuren. Op 17 maart 2022 wordt in een speciale uitzending een oproep gedaan om de vluchtelingen uit Oekraïne te helpen. Met de fantastische opbrengst kan MAX Maakt Mogelijk de hulpverlening snel in gang zetten en kunnen vijf opvanglocaties voor ruim 900 vluchtelingen financieel worden gesteund. Ook worden honderden vluchtelingen opgevangen bij mensen thuis. Er worden maaltijden en voedselpakketten uitgedeeld en hulptransporten georganiseerd. 

Situatie april 2023
Ruim een jaar na de uitbraak van de oorlog hebben de opvanglocaties alle hulp nog steeds hard nodig. Zo’n half miljoen vluchtelingen reizen door te reizen naar andere landen, maar ruim 100.000 mensen blijven in Moldavië, hopend op een snelle terugkeer naar hun thuisland. Op dit moment zijn er nog vier locaties met circa 430 vluchtelingen die MAX Maakt Mogelijk ondersteunt. Bovendien worden nog 250 vluchtelingen opgevangen
bij mensen thuis en aan de vaak arme gastgezinnen worden voedselpakketten uitgedeeld. 

Dankzij uw hulp gaven wij hulp!
• Met vier vrachtwagens zijn honderd ziekenhuisbedden, incontinentiematerialen, verse groenten, aardappels, kleding en dekens geleverd. 

• Veel kinderen van vluchtelingen zijn op slippers of gympjes uit Oekraine vertrokken. Voor 519 kinderen zorgde MAX Maakt Mogelijk in oktober voor stevige winterschoenen. 

• Moldavië wordt geconfronteerd met vele storingen in het elektriciteitsnetwerkdoor bombardementen op centrales in Oekraïne. Voor alle lopende projecten zijn noodaggregaten aangeschaft.

Zorg voor de achterblijvers
Voedselpakketten zijn afgeleverd bij de ouderen van Tsjernobyl. MAX Maakt Mogelijk heeftt een donatie gedaan aan stichting Christenen voor Israël, een Nederlandse stichting opererend in Oekraïne, waarmee grote voorraden levensmiddelen kunnen worden aangeschaft voor de Joodse ouderen. Ook is geholpen met extra vervoer per bussen, voor de ouderen die naar veiliger oorden moesten vertrekken.

Hulp is nog steeds dringend nodig!
Helaas is het einde van de crisis nog niet in zicht en moet de hulpverlening worden voortgezet. Elke maand is er dringend geld nodig voor opvang van honderden vluchtelingen. Alstublieft, helpt   u mee en doneer!

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren