Abonnementen service: 035 - 2019505

Mini Manna: Deze supermarkt Let echt op de kleintjes

Als je de supermarkt van Mini Manna binnenloopt, wordt meteen duidelijk wat het belang is. Klanten ontmoeten elkaar en er is naast de supermarkt ook een kringloopwinkel waar mensen terecht kunnen. Veel van de medewerkers zijn zelf ook in een situatie dat ze weinig te besteden hebben en dat maakt de winkel laagdrempelig voor iedereen. Het is voor veel mensen ook fijn om zelf hun boodschappen te kunnen kiezen. “Iedereen is welkom”, aldus voormalig wethouder armoedebestrijding Steven Kroon, die het project Mini Manna overnam van de kerken die het initiatief namen. “We zien dat mensen hier niet alleen hun boodschappen halen, maar we helpen ze ook sociaal weer actief te worden, zodat ze weer meedoen.”

In plaats van voedselbank
“Eigenlijk zijn we een alternatief voor de voedselbank. De klanten worden door instanties naar ons verwezen en kunnen een Mini Manna-pas aanvragen. Een tas boodschappen die bijvoorbeeld bij de Jumbo 40 euro kost, kost bij ons met de pas 20 euro. Dat scheelt. Het geeft mensen weer een beetje rust en ruimte in hun krappe budget. Wij kopen met korting in bij de grote supermarkten. Naast de winkel zit ook een kringloopwinkel; met de opbrengsten hiervan dekken we de kosten van de winkel. Ook bij de kringloop krijgen de klanten met een pas korting.”

Steeds meer vraag
Het aantal klanten groeit de laatste maanden enorm; het zijn er inmiddels over de duizend. Kroon ziet dat er toch ook nog bewoners zijn, die het moeilijk vinden aan te kloppen bij Mini Manna. Mensen die door hoge energieprijzen en boodschappenkosten in de problemen zijn gekomen, maar nog de schaamte voelen om binnen te stappen. Vaak zijn dat gewoon werkenden, onder wie zzp’ers. Mensen melden zich dikwijls te laat. Ze proberen het eerst nog op te lossen met leningen van nabije familie. Daarna doen ze een beroep op vrienden en bekenden. Zo raken ze helemaal verstrikt, want terugbetalen kunnen ze niet. Mensen zijn vaak murw geslagen. Toch hoopt Kroon dat ook zij de pas gaan aanvragen.

Steun in de rug
Inmiddels wordt Kroon ook benaderd door andere gemeentes die dit initiatief over willen nemen en daar is hij heel blij mee. ”Hoe meer gemeentes dit mogelijk maken, hoe meer minima we kunnen helpen.” MAX Maakt Mogelijk Winteractie steunt Mini Manna financieel met een eenmalige cheque zodat ze hun goede werk ook in 2023 voort kunnen zetten.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren