Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Alexander hield woord

De inval van Rusland in Oekraïne op 24 februari deed grote aantallen inwoners vluchten naar buurlanden als Polen en Moldavië. President Zelensky kondigde een algehele mobilisatie af; alle volwassen mannen mochten het land niet meer uit en moesten zich beschikbaar stellen voor het leger. Zo ook Alexander Belyi, onze contactpersoon in Kiev.

Alexander begeleidde in 2018 het MAX Maakt Mogelijk-team naar de ouderen in het gebied rond de plaats van de kernramp van Tsjernobyl. Hij zorgde ook dat de levensmiddelen en hulpartikelen bij de ouderen werden afgeleverd. In maart stuurden we hem een bericht met de vraag waar hij was en of hij ook nu kon helpen met het afl everen van voedselpakketten. Al snel kwam al zijn bevestiging; als wij een overboeking naar zijn bankrekening gedaan konden krijgen, zouden hij en zijn medewerkers zodra het veilig genoeg was, levensmiddelen voor de ouderen in Tsjernobyl aankopen en deze ook bij hen afl everen.

SCHUILEN IN DE METROGANGEN
Alexander verbleef op dat moment nog in de ondergrondse gangen van de metro in Kiev, vanwege de bommen die ook op burgerdoelen neerkomen. Er is daar geen elektriciteit of water, het is er pikkedonker en koud. Voor het bereiden van maaltijden moet er iemand kort naar buiten om op een vuur in de buiten – -lucht te koken. Af en toe kan iemand even een telefoon opladen, familie bellen en op internet het laatste nieuws lezen. De mensen hebben nauwelijks nog geld om voedsel te kopen en moeten zich zien te redden met restanten van wat er in huis was voor de inval.

HET IS TOCH GELUKT!
Af en toe kregen we in april en mei een kort bericht. Alexander was opgeroepen om de stad Kiev te verdedigen, zijn vader dient in het leger van Oekraïne en vecht in het oosten van het land. Maar eind juni dan toch het goede bericht dat het gelukt is om de ouderen in Tsjernobyl de noodhulp te bieden namens MAX Maakt Mogelijk. De ouderen wisten nog van ons bezoek in 2018 en waren ongeloofl ijk blij met de levensmiddelen en medicijnen die Alexander had ingekocht. Alexander heeft woord gehouden en stuurde ook enkele foto’s van deze speciale zending en van de ouderen die de goederen in ontvangst namen.

EEN ANGSTIG BESTAAN
Voor hem blijft het een angstig bestaan. Dit werd enkele dagen geleden weer duidelijk, toen hij bericht kreeg dat zijn vriend door een mijn zeer ernstig gewond is geraakt. Voor de behandeling van zijn verwondingen heeft Alexander geld kunnen ophalen. Maar diens familie heeft er wel een zorg bij, want ze hebben niet voldoende fi nanciële middelen om rond te komen.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren