Abonnementen service: 035 - 2019505

Column van Jan: Met hand en tand

Sinds mijn vorige column over de nieuwe pensioenwet, twee weken geleden, is het zeer onrustig geweest aan het pensioenfront. Het verzet tegen wat al wordt genoemd het ‘casino-pensioen’ (omdat de pensioenuitkering straks sterk afhankelijk wordt van de beurskoersen) groeit met de dag.

Dieptepunt is het royement op staande voet van Jan de Jong, voorzitter van FNV Senioren (200.000 leden) door het algemeen bestuur van de FNV onder voorzitterschap van Tuur Elzinga. De Jong had het gewaagd zich publiekelijk te verzetten tegen het Pensioenakkoord dat de FNV in 2019 sloot met kabinet en werkgevers. 50PLUS-senator en oud-staatssecretaris Martin van Rooijen stelt terecht: “Namens wie praat de FNV nog in Den Haag? In ieder geval niet namens de drie miljoen gepensioneerden. Welke legitimiteit hebben vakbonden en werkgevers om een pensioenakkoord te sluiten over de oude dag van de werknemers? Pensioen is uitgesteld loon en daar hebben de sociale partners niets over te vertellen.”

En kom je binnen de vakbond op voor de belangen van de oudere leden, dan vlieg je eruit. De FNV kan beter in actie komen om de rekenrente op 2 procent te laten zetten, zodat pensioenen eindelijk geïndexeerd (gecorrigeerd voor infl atie) kunnen worden. Daar wachten gepensioneerden al jaren op.

En dan is die hele nieuwe wet overbodig. We gaan ons met hand en tand verzetten tegen dit Pensioenakkoord. Op de barricaden!

JAN SLAGTER
DIRECTEUR OMROEP MAX

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren