Abonnementen service: 035 - 2019505

Column van Jan: Dubbel gepakt

Dagelijks krijg ik mails van ouderen die zich zorgen maken over de nieuwe Pensioenwet, die eind maart door het kabinet naar de Tweede Kamer is gestuurd. Wat gaat er met hun pensioen gebeuren, hoeveel krijgen ze straks nog? Het huidige, mooie pensioenstelsel gaat op de schop.

Straks ben je voor de hoogte van je pensioenuitkering afhankelijk van wat de beurskoersen doen. Gaan die omlaag, dan krijg je ook minder pensioen.

Dus de waardevastheid, die we ooit met elkaar hebben afgesproken, is straks helemaal van de baan. Menig gepensioneerde heeft hier al een voorproefje van gekregen, want de pensioenen zijn ten onrechte dertien jaar niet geïndexeerd, dus niet meegestegen met de infl atie.

Als De Nederlandsche Bank en de politiek vandaag besluiten om de rekenrente naar 2% te brengen, terwijl de pensioenfondsen een jaarlijks rendement van 7% behalen, dan kunnen morgen alle pensioenen geïndexeerd worden en krijgen de ouderen waar ze recht op hebben. In Nederland is je pensioen je AOW plus je eventuele pensioen en dan moet je kunnen rekenen op een vast bedrag. En alsof dit niet kwalijk genoeg is, wil het kabinet ouderen ook nog eens zelf laten opdraaien voor de kosten van het laten meestijgen van de AOW met de verhoging van het minimumloon. Ouderen moeten over hun pensioen naast de AOW extra belasting betalen.

Ook wordt overwogen de inkomensondersteuning AOW, een toelage voor gepensioneerden met een laag inkomen, te beperken of compleet af te schaffen of te snijden in de ouderenkorting. Dit mag niet gebeuren. Ik roep de mensen in het land en de politiek op om hiertegen in verzet te komen. Wordt vervolgd.

JAN SLAGTER
DIRECTEUR OMROEP MAX

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren