Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Bijen in nood door bestrijdingsmiddelen

In een reactie op mijn stukje over bijen schreef lezeres mevrouw Uiterwijk mij over bestrijdingsmiddelen op planten die men bij tuincentra koopt. Zij slaat de spijker op de kop; deze planten worden vaak opgekweekt met warmte, kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Het zijn visueel aantrekkelijke, maar kortlevende planten en slecht voor het milieu. Koop deze planten nooit en ga naar een goede kweker voor deze planten.

Dit gif blijft – afhankelijk van het soort gif – toch wel enige tijd in deze planten. Violen zijn bijvoorbeeld erg vatbaar voor schimmels; de consument koopt deze alleen schimmelvrij, vandaar dat de kwekers ze met gif bespuiten. Ik denk dat pas na een jaar het gif enigszins is verdwenen. Gif komt uiteindelijk in de bodem terecht en is schadelijk voor het bodemleven. Als u planten zonder gif wilt kopen, moet u naar een plantenkweker die SKAL-gecertifi ceerd is.

Ga in ieder geval naar een biologische kweker. Ook zaden en bloembollen zijn behandeld met bestrijdingsmiddelen. Gelukkig zijn er biologische zaden en BIO-bloembollen te koop. Het is jammer dat biologische producten nog steeds duurder zijn, hierin ligt een taak voor de overheid.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren