Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Column van Jan: We zijn er nog niet

De 73 sporters die ons land vertegenwoordigden op de Paralympische Spelen in Tokio hebben in totaal 59 medailles behaald, waarvan 25 goud. Daarmee eindigde Nederland op de vijfde plek in het algemeen klassement, een geweldige prestatie!

Maar dat mag ons de ogen niet doen sluiten voor het feit dat het publieke leven in eigen land nog niet goed toegankelijk is voor mensen met een lichamelijke beperking. Het Sociaal Cultureel Planbureau deed daar deze zomer nog onderzoek naar. Van een samenleving waaraan iedereen ‘op voet van gelijkheid’ kan deelnemen, is nog geen sprake. Dat is niet alleen een kwestie van fysieke toegankelijkheid, maar ook van vooroordelen en de manier waarop men behandeld wordt.

Denk aan starende blikken, ongeduld, respectloze opmerkingen of vragen en zelfs schelden. Deze vormen van uitsluiting lijken vaak onbedoeld en voort te komen uit vooroordelen en ongemak. Verder zijn er vaak weinig fi nanciële middelen, omdat mensen met een lichamelijke beperking weinig inkomsten hebben en extra kosten maken. Ook het lang wachten op of niet verkrijgen van passende hulp- en vervoersmiddelen vormen belemmeringen.

Het contact met uitvoeringsorganisaties bij het aanvragen van hulpmiddelen, aanpassingen en uitkeringen gaat vaak zeer moeizaam. Hier ligt niet alleen een taak voor de (lokale) overheid en publieke organisaties, maar ook voor bedrijfsleven, verenigingen en de samenleving als geheel!

JAN SLAGTER
DIRECTEUR OMROEP MAX

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren