Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

EVENWICHTSMIGRAINE: Geen kruid tegen gewassen

Beste dokter Ted,

Vorig jaar is door een neuroloog bij mij ‘Vestibulaire migraine’ geconstateerd. Er zijn weken dat ik nergens last van heb, maar soms ook heel vaak met tussenpauzen van enkele dagen. Ik heb last van draaiduizelingen, overgeven en daarna enkele dagen ontzettend moe, geen eetlust etc. Zou u mij hier ietsmeer over kunne vertellen? En waarom is hier niets aan te doen?

Alice

Dit is inderdaad niet zomaar een vorm van hoofdpijn. Vestibulaire- of evenwichtsmigraine is indringend bonkende hoofdpijn die gepaard kan gaan met soms plotselinge, hevige aanvallen van draaiduizeligheid. Die kunnen minuten duren, soms uren en in vrij sporadische situaties zelfs enkele dagen. U weet – helaas uit eigen ervaring – wat een patiënt met deze vestibulaire vorm doormaakt. Dat je er fl ink ziek van bent en dagenlang soms kapot kunt zijn, alsof je bent platgewalst. Dat je tijdens een aanval vlekken of gefl akker kunt zien, licht of geluid en soms bepaalde opdringerige geuren maar moeilijk kunt verdragen, en daarbij vreselijk misselijk kunt zijn.

Lastige diagnose
Toch is het van belang meer te vertellen over deze belangrijke – maar tegelijkertijd minst bekende – veroorzaker van draaiduizeligheid. Al was het maar voor een betere herkenning van de klachten. Want de diagnose wordt nogal eens gemist, en vrij zeker heb ik in mijn tijd als praktiserend huisarts in Amersfoort ook weleens de plank misgeslagen. De diagnose is namelijk vrij moeilijk te stellen.

Als de wereld tolt
Vestibulaire migraine past in het rijtje van duizeligheidsaandoeningen, zoals kortdurende bewegingsafhankelijke duizeligheid ‘BPPD’ (afkorting van Benigne Paroxismale Positieafhankelijke Duizeligheid) en ook de ziekte van Ménière. Deze duizeligheidsveroorzakers vallen wat sneller op en zijn ook wat eenvoudiger in hun diagnose. Ménière bijvoorbeeld gaat gepaard met oorsuizen, draaiduizeligheid en opkomende doofheid. BPPD, waarover ik precies een jaar geleden op deze plek ook schreef, heeft een symptoomcombinatie van acute duizelingen bij plotselinge bewegingen, zoals bij het bukken, het gaan liggen of omdraaien in bed. De wereld tolt dan.

Bij toeval ontdekt
Het klinkt wat vreemd wellicht, maar pas ná mijn actieve periode als huisarts heb ik eigenlijk ontdekt wat deze vorm van migraine met mensen doet. Ik kwam bij toeval voorbeelden tegen van mensen die tijdens een aanval niet meer zelfstandig in huis konden bewegen omdat ze continu aan het zwalken en omvallen waren. En daarbij werden gegeseld door hoofpijnscheuten. Ze moesten geholpen worden, stevig vastgehouden, om in bed te komen. Waar de duizelingen doorgingen…

Naar de neuroloog
Bij deze aandoening spelen neurologische aspecten mogelijk een rol, en dat is uiteindelijk echt het terrein van de neuroloog, waar u – heel verstandig – ook bent geweest. Hoewel de precieze oorzaak nog niet overtuigend is, zou er iets misgaan in de doorbloeding naar ons evenwichtsorgaan. Het probleem met deze vorm van migraine is dat er wél medicamenten zijn om de migrainehoofdpijn te verzachten, maar middelen tegen draaiduizeligheid helpen vaak niet. Er is vooralsnog geen kruid tegen gewassen, dat is juist het dramatische met deze ‘hoofdpijn’.

Onder redactie van René Steenhorst

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren