Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Een tuin met een doel

Hoe fi jn is het om bij mooi weer in de tuin te ervaren welke bloemen geuren, hoe de blaadjes voelen en welke vogels er zo mooi fl uiten. Het prikkelen van de zintuigen kan met name voor mensen met dementie goede herinneringen aan vroeger naar boven brengen. Reden voor verzorgingshuis Brinkhoven in Heerde om naast het huis een beleeftuin aan te leggen.

Met ondersteuning van de Vrienden van Brinkhoven die hiervoor veel geld bijeen hebben gebracht, is de tuin dit voorjaar gerealiseerd. De tuin staat, als alles bloeit, vol kleurige en geurige bloemen en planten, die naast vogels ook vlinders en andere insecten aantrekken. Er zijn fruitbomen gepland en verrijdbare plantenbakken neergezet met het idee dat de bewoners hierin zelf groenten en kruiden gaan kweken, waar de kok van het huis het eten mee kan bereiden.

BANKJES OM TE GENIETEN
Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om de beleeftuin gereed te maken. Alleen miste de tuin nog wat zitbankjes, zodat de bewoners ook kunnen rusten tijdens hun wandeling door de beleeftuin. Op de vraag van de Vrienden van Brinkhoven om bankjes – met een extra hoge zitstand en met extra armleuningen die houvast bieden bij het gaan zitten en staan – heeft MAX Maakt Mogelijk twee speciale seniorenbankjes in de tuin laten plaatsen.

ONTMOETINGSPLEK VOOR IEDEREEN
De beleeftuin is een ontmoetingsplek voor iedereen. Niet alleen voor bewoners, maar ook voor mantelzorgers en bezoekers. Daarnaast zijn vrijwilligers uit de omgeving van harte welkom voor het verrichten van zorg- en onderhoudswerkzaamheden in de tuin. Zo moet de tuin een centrale plek in het dorp worden.

LEKKER IN HET ZONNETJE
Twee bewoners van Brinkhoven die graag gebruikmaken van de tuin zijn de zussen Reintje van Essen-Sellis en Dirkje van Lohuizen-Sellis. Mevrouw Van Essen woont sinds april 2018 in Brinkhoven. Ze heeft de aanleg van de tuin van nabij gevolgd. Enthousiast vertelt ze: “Ik kijk vanuit mijn kamer zo op de tuin.” Ze is content met de bankjes. “Mooi dat je samen op een bankje kan zitten praten.” Haar zus die sinds januari 2020 in Brinkhoven woont, knikt instemmend en tevreden. “Als ze mij naar de tuin brengen, maak ik altijd graag gebruik van de bankjes. Het is lekker om daar samen met mijn zus en andere bewoners in de zon een kopje koffi e te drinken.” Op 4 juni is de beleeftuin feestelijk geopend voor de bewoners en hun familie.

MAX Maakt Mogelijk helpt ouderen in binnen- en buitenland door leefomstandigheden te verbeteren,
wensen te vervullen en bijzondere initiatieven te ondersteunen.

Wilt u een ouderenproject of wens aanmelden? Kijk op www.maxmaaktmogelijk.nl of stuur uw brief
naar MAX Maakt Mogelijk, Postbus 671, 1200 AR Hilversum. IBAN: NL33 INGB 000 000 4567

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren