Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

HAAL DE GRIEPPRIK

Beste dok ter Ted, Ik begrijpt ’t even niet: er dreigde kor tgeleden een tekort aan griepprikken voor mensen met een gezondheidsrisico. Dat kwam doordat velen, die gewoonlijk géén injectie halen, dat nu ineens wél gingen doen. En nu hoor ik weer dat er zelfs griepprikken over zijn…
Joep van Dolingen

Velen dreigden inderdaad de griepprik mis te lopen door een plotseling buitensporige vraag van mensen die gewoonlijk de prik links laten liggen. Degenen die zich elk jaar trouw laten vaccineren tegen infl uenza (griep) dreigden nu in de knel te komen doordat de coronacrisis de vraag naar griepprikken opstuwde. In maart had het RIVM al 500.000 vaccins bijgekocht, maar dat bleek onvoldoende.

Griep niet serieus genomen
Het zit zo: elk jaar krijgen zo’n zes miljoen Nederlanders met een leeftijds- of gezondheidsrisico een uitnodiging van hun huisarts om een griepprik te komen halen. In de afgelopen jaren maakten steeds minder mensen daar gebruik van, uiteindelijk ongeveer de helft. Volkomen onterecht beschouwen veel mensen griep als een niet echt serieus ziektebeeld: ‘Paar daagjes onder de wol en klaar!’ Griep kan echter nare complicaties geven, zoals een longontsteking of een hartinfarct.

Bang voor dubbelinfectie
Onder invloed van de coronacrisis piekte nu ineens de vraag naar het infl uenzavaccin. Ineens waren zestigplussers, ook zonder extra gezondheidsrisico’s, bang voor een dubbelinfectie. Ze vreesden een situatie waarbij ze én griep én corona zouden krijgen. Het zou hun kansen, zo redeneerden ze terecht, in geval van een infectie met het coronavirus slechter maken. Dus wilden velen ineens dat extra risico afdekken.

‘Geef meest kwestbaren voorrang’
En zo bleken we qua voorraad behoorlijk in de knel te komen. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Paul Blokhuis, zag het probleem ook en heeft gezonde mensen van 60-69 jaar opgeroepen (nóg) niet in te gaan op de uitnodiging voor de griepprik. Zijn verzoek heeft het gewenste effect gehad: er zijn hierdoor zo’n 60.000 griepvaccins over. Mensen hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep om de meest kwetsbare groepen (70-plussers en medische risicogroepen) de kans te geven zich éérst te laten vaccineren. We zijn deze mensen erkentelijk.

Iedereen kan nu terecht
Bovendien bleek, ook anders dan in andere jaren, dat fabrikanten griepvaccins zijn blíjven produceren. Zo kon Nederland half december 100.000 extra doses bijbestellen en nog eens 140.000 half januari. Zodoende zijn er de komende tijd zo’n 300.000 injecties verkrijgbaar. Kortom, iedereen met een extra gezondheidsrisico kan tóch die vaccinatie krijgen. Terwijl we werkelijk dachten dat het mis zou gaan. Ook gezonde zestigplussers kunnen, als zij dat willen, hun griepprik bemachtigen. Er is genoeg! Ook bijzonder: er is nog altijd géén griep in Nederland. En als die komt – en dat kan tot in februari of maart gebeuren – dan is iedereen ruimschoots op tijd met bescherming.

Overigens wens ik u een zo gezond mogelijk 2021. En laten we hopen dat we nu zo snel mogelijk verlost zijn van dat verdraaide coronavirus…

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren