Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

GA NAAR DE DOKTER: Klachten of vragen? Bel desnoods!

Dag dokter,
Gewoonlijk ga ik elke paar maanden op controle bij de diabetesverple egkundige in het ziekenhuis. Maar sinds het begin van de coronacrisis he b ik alle afspraken daar afg eze gd, omdat ik b ang ben dat ik, lopend tusse n allerlei p atiënten en b ezoekers, besmet zal raken m et het virus. Ziekenhuizen z ijn nu eenmaa l fl inke besmet tingshaarden. En corona kan funest zijn voor ie mand van 72 ja ar mét diabetes.

Jan van Poelgeest

 

Jouw gevoel Jan, wordt door zeer velen gedeeld. Veel mensen met chronische aandoeningen, zoals diabetes mellitus, vinden het griezelig en vooral ook riskant om naar de huisarts te gaan of naar het ziekenhuis voor een controle of onderzoek. Niet zozeer zijn ze bang voor het contact met hun dokter of behandelaar, die zijn in de regel wel goed beschermd, maar meer voor wie daar nog meer aanwezig zijn. Andere patiënten dus. Om veilig te zijn, om risico’s uit de weg te gaan, mijden ze juist die anderen, echter daarmee ook het contact met hun arts. Maar welbeschouwd nemen de gezondheidsrisico’s toe, omdat klachten onbesproken en uiteindelijk vaak onbehandeld blijven.

U bezorgt de huisarts geen last
Het argument dat je soms van patiënten hoort, namelijk dat ze de dokter niet te veel last willen bezorgen – ‘Die heeft het toch al zo druk in coronatijd’ – is weliswaar goed bedoeld, maar strookt niet met de werkelijkheid. De meeste huisartsen werken op 85 procent van hun normale ‘productie’; ik hoor dat terug uit het land. Ze hebben het dus helemaal niet zo druk, uitzonderingen daargelaten. Dat betekent dat mensen niet terughoudendheid hoeven te zijn om hun dokter te benaderen, wanneer ze met klachten rondlopen of vragen hebben.

Waarschijnlijk een TIA
Denk niet, zoals meneer Van Dinter: “Ach, ik praatte kortgeleden een beetje vreemd, ik kwam niet goed uit m’n woorden, het klonk een beetje raar maar het duurde maar kort.” Denk ook niet, zoals meneer Van Someren mij onlangs schreef: “Ik voelde een lam gevoel in mijn arm, het ging snel over – wat kan het geweest zijn?” Denk dus niet: ach het was niets, daar ga ik de dokter niet voor storen. Dat hadden beide heren wél moeten doen. Per telefoon desnoods, daar is de dokter voor. Het ging hier vrijwel zeker om een TIA (een tijdelijke afsluiting van een bloedvat in de hersenen, door een bloedpropje) en dat kan uiteindelijk ontaarden in een beroerte. Al hadden zij maar drie minuten met hun huisarts gesproken, dan had die kunnen inschatten dat er nadere controle nodig was of dat kon worden volstaan met een bloedverdunner.

Kanker te laat vastgesteld
Door uitstel of het afzeggen van doktersafspraken, zowel van de kant van de behandelaar als de patiënt tijdens de eerste coronagolf, gaan op termijn 50.000 gezonde levensjaren verloren, blijkt uit RINMonderzoek. De meeste verloren gezonde jaren zijn het directe gevolg van het niet uitvoeren van staar-, knie- en heupoperaties. Maar dit geldt ook voor vormen van kanker die nu te laat worden opgemerkt en behandeld. Het maakt mijn pleidooi allemaal maar eenvoudiger: ga naar de dokter als er iets aan de hand is. Twijfel niet en heb een goed 2021!

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren