Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Column van Jan: Stille ramp

Mijn grote sympathie gaat uit naar huisartsenorganisatie Het Roer Moet Om. De actiegroep die eerder succesvol onnodige bureaucratie in de huisartsenpraktijk bestreed, heeft vorige week bij de Tweede Kamer alarm geslagen om aandacht te vragen voor de nood van duizenden kwetsbare patiënten die maandenlang verstoken blijven van noodzakelijke zorg.

Het gaat om dementerende ouderen, psychiatrische patiënten en jongeren in psychische nood. Het betreft vaak complexe gevallen, waar meer aan de hand is dan één gezondheidsprobleem. Huisartsen slagen er niet in om voor deze patiënten hulp te vinden; er is geen plek voor hen. Juist de patiënten die zorg het hardste nodig hebben zijn de dupe, stellen de huisartsen. Zorginstellingen als ggz-organisaties, ziekenhuizen en verpleeghuizen weigeren dergelijke patiënten omdat zij niet passen bij de doelgroep en de specialisatie van de instelling, er door personeelsgebrek geen ruimte is hen op te vangen of omdat de vergoedingen van de overheid en de zorgverzekeraars te laag zijn. Door het personeels­tekort en de vergrijzing neemt het aantal kwetsbare ouderen zonder vorm van zorg de komende jaren alleen maar toe. Ons zorgsysteem is niet gebaseerd op samenwerking maar op concurrentie en ingewikkelde zorg mag niet aan de markt worden overgelaten.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren