Abonnementen service: 035 - 2019505

Ook de gemeentelijke heffingen gaan in 2024 omhoog

Ook dit jaar gaan zoals bekend de overheidsbelastingen weer flink omhoog. Als straks de rekeningen van drinkwater, waterschap en onderhoud aan het energie-netwerk afgeschreven worden, zullen die voor een gemiddeld huishouden samen ongeveer € 250 hoger zijn dan vorig jaar. En nu werpen ook de gemeentelijke heffingen hun schaduwen vooruit. Maar let op: voor mensen met bijvoorbeeld alleen AOW is kwijtschelding mogelijk.

Gemeentelijke heffingen 2024

Die gemeentelijke heffingen bestaan vooral uit de Afvalstoffenheffing, Rioolheffing en de Onroerendezaakbelasting, kortweg OZB. Volgens een onderzoek van het CBS gaan al deze belastingen in 2024 omhoog. Voor riool en afval moet ruim 6 procent meer betaald worden, voor de OZB is dat percentage zelfs 7,5 procent. Rotterdam is dit jaar een uitschieter met een stijging van 13,4 procent. Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis wil die cijfers echter relativeren. “Het is een misverstand dat het alleen om woonhuizen gaat. Er zitten ook veel bedrijven bij. Dat speelt vooral in Rotterdam een rol met hun havengebied.”

Extra kosten, extra lasten

Vereniging Eigen Huis, een belangenvereniging voor de woningbezitter met 800.000 leden, doet jaarlijks zelf onderzoek naar de woonlasten. Na een steekproef bij 100 gemeenten kwam Vereniging Eigen Huis in december uit op een stijging van de OZB van gemiddeld 5,4 procent. Het gaat dan alleen om koopwoningen. Dat is maar iets meer dan het lan- delijke inflatiecijfer van 4,2 procent. Het gebruik van het riool wordt 4,5 procent duurder en het huisvuil kost 6 procent meer. Hans André de la Porte kan zich daar wel wat bij voorstellen. “De heftige regenval van de afgelopen maanden heeft aangetoond dat het riool op veel plaatsen extra onderhoud nodig heeft. Dat moet betaald worden. En de stroom restafval zoals plastic en karton neemt de laatste jaren enorm toe. Dat moet ook verwerkt worden.”

Het kán meevallen…

Binnen enkele weken komt de vereniging met cijfers van alle ruim 300 gemeenten in ons land. Maar nu al is duidelijk dat een gemiddeld huishouden dit jaar ongeveer € 938 aan woonlasten gaat betalen. Een stijging van € 51. Soms minder, soms meer. Dat laatste is zeker het geval in Apeldoorn, Doetinchem, Leusden, Oosterhout en Zeewolde, waar de gemeentelijke lasten met meer dan 16 procent stijgen. Maar de inwoners van Valkenburg kunnen blij zijn met een lastenverlíchting van 12 procent. Bewoners van een huurhuis hoeven overigens geen OZB betalen. Riool en afval wel, die zitten niet in de huurprijs.

Kwijtschelding is mogelijk

Het wordt nog weleens vergeten dat mensen met een laag inkomen vrijstelling kunnen aanvragen van de belastingen van gemeente en waterschap. Gemeenten voeren daarin een eigen beleid, maar houden zich vaak aan de landelijke leidraad. Deze zogenoemde kwijtschelding geldt voor mensen die alleen van de AOW moeten rondkomen of anders op een sociaal minimum zitten. Het spaargeld mag niet hoger zijn dan € 3.500. Soms krijgen ouderen met een klein aanvullend pensioen ook kwijtschelding. Aanvragen is dus altijd nuttig. Het is niet zo dat degenen die in aanmerking kwamen voor de energietoeslag, automatisch kwijtschelding van deze belastingen krijgen. De regeling van de energietoeslag was veel royaler.

Dit en meer leest u in MAX Magazine editie 6. Bent u geen abonnee, maar wilt u niets meer uit de gids missen? U kunt hier abonnee worden. 

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren