Abonnementen service: 035 - 2019505

Help, een colporteur aan mijn deur!

Misschien is het u al eens overkomen, of misschien krijgt u er mee te maken: er komt een colporteur aan de deur en in een opwelling koopt u iets waar u achteraf spijt van krijgt. Wat nu?

Gelukkig zijn er in de colportagewet regels vastgelegd over wat wel en wat niet mag bij verkoop aan huis of bijvoorbeeld tijdens een bustocht. Een van die regels is de afkoelingsperiode. Als je een aankoop doet aan de deur, op straat, online of per telefoon, geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen (Bron: Consumentenbond). Door deze wet bent u als consument beschermt tegen misleiding of een colporteur die u onder druk zet.

Wat is een colporteur?

Dat is een verkoper die persoonlijk aan de deur komt en probeert spullen te verkopen of overeenkomsten af te sluiten. Nodigt u zelf iemand bij u thuis uit om iets te verkopen of koopt u eten, drinken of bloemen op straat, dan valt dat niet onder de colportagewet. Telefonische verkoop valt niet onder de colportagewet, maar hiervoor geldt wel de afkoelingstermijn van veertien dagen.

Tip: verstuur de brief, waarin u de aankoop annuleert, aangetekend.

Voorbeeldbrief Colportage (12 KB)

Waar moet u op letten?

  • De verkoper moet u direct vertellen dat hij een product of dienst komt verkopen of aanbieden.
  • Geef nooit gegevens over creditcard of pinpas af.
  • Bij aankopen tot € 34,- moet direct onder de handtekening de melding staan dat de koop ongedaan gemaakt kan worden. Bij bedragen boven de € 34,- is een koopakte verplicht. Splitsing van de aankoop om onder de € 34,-  te blijven is verboden.
  • In het koopcontract moet naam en adres van het bedrijf vermeld staan en ook hoe u de aankoop ongedaan kunt maken. Staat er geen bedenktijd in het koopcontract dan is deze niet geldig. U moet ook direct het koopcontract ontvangen.
  • U heeft na aankoop acht dagen de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Dit kan zonder opgave van redenen. Heeft u het product al ontvangen dan kunt u het terugsturen of ruilen.
  • Een gewone geldlening mag niet aan de deur of in een groep verkocht worden.

Energie

Er zijn ook regels voor verkoop aan de deur door energiebedrijven. Worden de regels overtreden dan kunnen organisaties als de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Consumentenautoriteit een waarschuwing of boete geven. Klachten over verkoop door een energiebedrijf kunt u melden bij het meldpunt colportage energiebedrijven.

Kijk voor meer informatie over colportage op www.consuwijzer.nl.

Bron: PlusOnline

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren