Abonnementen service: 035 - 2019505

Veilig vuurwerk afsteken

 

“Mij overkomt zoiets niet”, denken de meeste mensen. Toch maakt vuurwerk ieder jaar weer slachtoffers. Veel van dit leed kan voorkomen worden door veilig met het vuurwerk om te gaan. Gaat het toch mis, dan is snel en adequaat handelen noodzakelijk.

Brandwonden

Wist u dat de vonken die bij de ontsteking van vuurwerk vrijkomen een temperatuur van 1000 graden Celsius kunnen hebben? Ze kunnen daarom heel vervelende brandwonden veroorzaken.

Houd brandwonden van vuurwerk minstens tien minuten onder koel, zacht stromend water. Gebruik niet te koud water, anders kunt u onderkoeld raken. Dat geldt zeker als een groot stuk huid is verbrand. Goed koelen verlicht de pijn, maar zorgt ook dat de brandwond niet dieper in de huid dringt.

Bij een kleine, oppervlakkige brandwond kunt u er zelf brandwondenzalf op smeren. Met een diepere of grote brandwond – groter dan een handpalm – moet u direct naar de dokter of het ziekenhuis. Doe dat ook als de verbrande huid geen pijn doet en grijs tot zwart van kleur is. Bel het alarmnummer 112 voor een ambulance en advies.

Andere verwondingen

Als u oogletsel oploopt – in welke vorm dan ook – moet u een arts inschakelen. Een oog is heel kwetsbaar en zonder de juiste verzorging kunt u langdurige problemen krijgen.

Als er een vinger of een ander lichaamsdeel door vuurwerk is afgerukt, moet u ook gelijk naar de eerste hulp. Als u de vinger nog heeft, bewaar hem dan in een schoon, dichtgebonden zakje dat u in een bakje met koud water en ijsblokjes legt. Zorg dat de vinger niet bevriest. Open wonden moeten ook altijd door een arts of in het ziekenhuis behandeld worden.

Let bij het afsteken van vuurwerk – maar ook als u er alleen maar naar staat te kijken – op de volgende zaken:

Nooit doen:

 • Synthetische kleding of kleding met een capuchon dragen.
 • Vuurwerk vanuit uw hand afschieten. U kunt uw vingers, hand en zelfs uw arm verliezen.
 • Rotjes voor uzelf of iemand anders neergooien. Ze kunnen van route veranderen en in het gezicht of op kleding ontploffen.
 • Vuurwerk opnieuw afsteken. Weigeraars kunnen onverwacht alsnog ontploffen. Ook vuurwerk dat niet is afgegaan en de volgende dag nog op straat ligt, kunt u beter laten liggen.
 • Vuurwerk gebruiken dat zelf voortbeweegt en een onvoorspelbare baan heeft, zoals voetzoekers of gillende keukenmeiden. Ze zijn niet alleen officieel verboden, maar ook zeer gevaarlijk.
 • Kinderen sterretjes laten afsteken. Het brandende deel van sterretjes wordt zo’n 1500 graden Celsius!
 • Vuurwerk in uw broekzak of jaszak bewaren, in verband met het ontploffingsgevaar.

Wel doen:

 • Houd afstand. Ook bij de zogenaamde ‘koudvuurproducten’, zoals sterretjes. Koud vuur bestaat namelijk niet.
 • Overweeg om een veiligheidsbril te dragen. Zo beschermt u uw ogen tegen vonken en vuurwerk dat uw kant op komt.
 • Wees extra voorzichtig met vuurpijlen, rotjes en strijkers. Dit soort vuurwerk zorgt voor de meeste ongevallen en verwondingen.
 • Laat u niet in de maling nemen door de benaming siervuurwerk. Ook het afsteken van dit vuurwerk brengt risico’s met zich mee.
 • Kijk voordat u vuurwerk gaat afsteken wat de windrichting is, zodat u niet verrast wordt door een windvlaag.
 • Houd uw oren dicht, doe er watjes in, houd afstand of kijk vanachter het raam. De knallen die vuurwerk produceert, kunnen gehoorschade opleveren en tot doofheid leiden.
 • Als u vuurwerk wilt afsteken, koop het dan bij de officiële verkooppunten op de toegestane data. Probeer nooit zelf vuurwerk te produceren.
 • Misschien overbodig om te vermelden, maar lees de gebruiksaanwijzing.
 • Zet vuurpijlen bij het afsteken altijd in een fles, half gevuld met zand of water. Siervuurwerk kunt u het beste afsteken op een stabiele ondergrond.
 • Afsteken gaat het veiligst met een aansteeklont, sigaret of sigaar.

Let wel: Met vuurwerk moet u erg voorzichtig omgaan. De redactie heeft geprobeerd om zo deskundig mogelijk advies te geven en kan derhalve niet verantwoordelijk gehouden worden voor verkeerd gebruik van vuurwerk en de gevolgen ervan.

Bron: PlusOnline
Auteur: David de Wilde

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren