Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Duizenden oude polissen wachten op uitbetaling

Vaak komt bij een verhuizing, een overlijden of gewoon ‘tijdens het opruimen’ een vergeten polis boven water. Dat overkwam ook onze lezer Ruth Willems. Ze vond twee levensverzekeringen van de ‘Coöperatieve Levensverzekering Maatschappij Concordia U.A. te Utrecht’ uit 1942 en 1947. Het ging om een bescheiden bedrag van 150 gulden. Zou dat nog verzilverd kunnen worden?

Zoals Ruth zijn er jaarlijks tienduizenden mensen die een – vaak fraai vormgegeven – vergeten polis ontdekken. Ze zijn vaak met dubbeltjes, kwartjes of guldens volgestort, voor nabestaanden, pensioen of uitvaart.

Speciale zoekservice

Veel mensen laten het er maar bij zitten, als een herinnering aan een heel andere tijd, waarin nog honderden kleine plaatselijke verzekerings­maatschappijtjes bestonden. Ze heetten De Onderlinge, de Broederband, Eendracht en liefde, of de Oude Zwolsche… Ze zijn allemaal opgegaan in de paar grote maatschappijen die we nu kennen. Maar er zijn jaarlijks ook 10.000 mensen die gaan uitzoeken of hun ontdekte polis nog geld waard is. Die komen terecht bij de zoekservice van het Verbond van Verzekeraars. Daar kunnen partners, kinderen of erven eenn aanvraag doen om uit te zoeken of er nog ergens een polis op hun naam is te vinden.

De helft slaagt

“Voor ongeveer de helft van de aanvragers is het raak”, zegt Matthijs Bas, die de service coördineert. “Die mensen leiden we naar de verzekeringsmaatschappij waar ze hun rechten hebben. Het gaat altijd om kapitaalverzekeringen, waaronder veel voor de uitvaart, die de ouders hebben afgesloten voor hun kinderen die nu zelf oud zijn. Die ouders hebben dat nooit aan hun kinderen gezegd en hebben er later in hun leven niet meer aan gedacht. Totdat ze ineens weer boven water komen.”

Verjaart het niet?

De grote verzekeraars van nu, zoals NN, ASR of Aegon, hebben na vele fusies en overnames de oude polissen onder hun dak gekregen. Het geld hebben ze gereserveerd, ze betalen het graag uit. Maar geldt dat ook voor polissen zoals die van Concordia, uit de jaren 40 van de vorige eeuw? Is hier geen sprake van verjaren? Matthijs Bas: “Als er een verzekering altijd keurig betaald is en na een jaar of twintig premievrij geworden is, kan die in principe ook nu nog afgerekend worden. De verzekeringssector heeft afgesproken dat als iemand zich jaren later alsnog meldt omdat de polis dan pas is gevonden, er geen beroep op verjaring wordt gedaan.” Dus er is zelfs nog kans voor de 150 gulden van de polis van Concordia uit 1947…

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren