Abonnementen service: 035 - 2019505

Uitruilen van pensioen: hoe werkt dat?

Als u pensioen opbouwt, spaart u vaak niet alleen voor uw eigen oude dag, maar ook voor uw partner. Deze krijgt dan vanaf het moment dat u overlijdt een nabestaandenpensioen. Maar wat als u geen of maar weinig nabestaandenpensioen heeft opgebouwd? In zo’n situatie bestaat er vaak de mogelijkheid van ‘uitruil’. MAX Ombudsman legt het uit.

U levert een stukje van uw opgebouwde ouderdomspensioen in voor een hoger nabestaandenpensioen. In de praktijk zijn er twee momenten waarop u hiervoor kunt kiezen: als u vertrekt als deelnemer van het pensioenfonds (bijvoorbeeld bij een nieuwe baan) óf op het moment dat u uw pensioen aanvraagt. 

‘Dat kan hier niet’

De heer Kramer heeft zich al verdiept in deze uitruilmogelijkheid. Van de artsen heeft hij namelijk gehoord dat hij nog maar kort te leven heeft. Hij is 63 jaar, en heeft pensioen opgebouwd in de bouwsector. Zijn vrouw is een aantal jaren jonger, en heeft zelf geen pensioen. Als de heer Kramer komt te overlijden, staat haar financiële positie op het spel. Zijn inkomen valt dan weg, en zelf is ze nog jaren verwijderd van de AOW. De heer Kramer wil daarom alles op alles zetten om het nabestaandenpensioen zo goed mogelijk te regelen. Hij vraagt bij pensioenfonds Bouw naar de mogelijkheden tot uitruil voor een hoger nabestaandenpensioen. Het fonds antwoordt telefonisch en per brief dat hun reglement hier niet in voorziet. Ook de door de heer Kramer ingeschakelde vakbond komt geen stap verder. Ontredderd belt hij naar het spreekuur van MAX Ombudsman: kunnen wij hem helpen zijn recht te halen, voor het te laat is?

Zwart op wit

Om dat te beoordelen, moeten we eerst het dossier zien. Er geldt namelijk een maximum voor het verhogen van het nabestaandepensioen: dat mag nooit meer zijn dan 70 procent van het ouderdomspensioen. Uit het pensioen­overzicht van de heer Kramer blijkt dat het nabestaandenpensioen op dit moment zo’n 60 procent bedraagt. Daar zit dus nog rek in – in dit geval zo’n 100 euro per maand. De volgende stap is om vast te stellen wanneer het pensioen is opgebouwd. Uitruil voor een hoger nabestaandenpensioen is namelijk alleen een wettelijk recht als het pensioen na 2007 is opgebouwd. We zien zwart op wit staan dat de heer Kramer nog altijd pensioen opbouwt.

‘Het kan tóch!’

Onze conclusie is dat de heer Kramer inderdaad het recht heeft om het nabestaandenpensioen te verhogen, op het moment dat hij zijn pensioen aanvraagt. We confronteren pensioenfonds Bouw hiermee. Dat antwoordt nu wel dat deze mogelijkheid bestaat. Ze erkennen dat dat haaks staat op wat ze de heer Kramer hebben verteld en geschreven. Bouw belooft een herberekening te maken voor de heer Kramer en hun informatievoorziening hierover te verbeteren. Het fonds krijgt hier namelijk veel vaker vragen over.

Bel ons met uw vragen

Over het uitruilen van pensioenen valt nog veel meer te zeggen. Wat zijn de mogelijkheden als er wel nabestaandenpensioen is, maar geen partner? Hoe werkt het na een echtscheiding? U ziet: van het pensioenfonds zelf krijgt u niet altijd de juiste informatie. Het spreekuur van MAX Ombudsman behandelt al uw klachten en vragen hierover graag.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren