Abonnementen service: 035 - 2019505

Persoonsalarm plotseling acht keer duurder!

Mijn moeder heeft een alarm, dit is een hanger om haar nek en als je op de knop drukt krijgt ze verbinding. Deze service is van Humanitas en kost 5 euro per maand. Dit wordt nu verhoogd naar 40 euro. Dat is toch buiten proporties? Het zijn allemaal mensen met alleen AOW.

Henk Boogaard 

Ik zal u het ingewikkelde verhaal dat de Stichting Humanitas me verteld heeft besparen. Feit is dat uw moeder per maand 40 euro moet gaan betalen.

Humanitas wil of kan de kosten van de personenalarmering ‘met professionele opvolging’ niet meer zelf betalen. Met die professionele opvolging bedoelen ze dat er in spoedsituaties een zorgmedewerker kan langskomen, die via een zogenoemde sleutelkluis kan binnenkomen, zonder dat er opengedaan hoeft te worden. Ik raad u aan haar zorgverzekering te vragen of die een deel van de kosten voor z’n rekening wil nemen. Dat is bij veel zorgverzekeringen mogelijk, als er een medische noodzaak voor de beveiliging bestaat.

Indicatie van huisarts of specialist is dus nodig. Als er geen medische noodzaak is, willen sommige gemeentes via de Wmo-ondersteuning nog weleens bijdragen in de kosten. De Wmo is er tenslotte om ervoor te zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Het gaat bij gemeentes om de groep mensen die zich niet veilig voelt en niet zo veel vertrouwen heeft in de mensen in de buurt. Ook bestaat de kans dat de Belasting een duit in het zakje wil doen. Als het alarmsysteem noodzakelijk is door een specifieke ziekte, zoals bijvoorbeeld epilepsie, is aftrek soms mogelijk. Onlangs vroeg zorgverzekeraar CZ aandacht voor digitale ondersteuning van de thuiszorg.

Met horloges die de hartslag kunnen meten, digitale medicijndoosjes en sensors in luiers. Veel is mogelijk, maar de extra kosten kunnen veel patiënten natuurlijk niet zelf niet dragen.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren