Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Premie uitvaartverzekering 40% verhoogd. Mag dat zomaar?

Voor veruit de meeste mensen is een uitvaartpolis meer een spaarsysteem dan een verzekering. Het is een verzekering omdat je bij overlijden op jonge leeftijd al een uitkering krijgt, terwijl je nog maar weinig premies hebt ingelegd. Maar gaandeweg wordt het steeds meer een extra spaarpotje voor de nabestaanden die de uitvaart moeten betalen.

Maar begrafenissen en crematies worden steeds duurder en daarom verhogen deze verzekeraars hun premie, om op die manier de stijgende kosten te kunnen dekken. Ze mogen dat doen, het staat meestal in de kleine lettertjes.
Ardanta, onderdeel van de grote verzekeraar ASR, verhoogt de uitkeringen met de inflatie. Die was vorig jaar volgens het CBS-cijfer van oktober, meer dan 14 procent. Daarbij past een enorme premieverhoging van bijna 40 procent voor mensen die al wat ouder zijn, of wier polis bijna premievrij is. Die hebben in theorie nog maar weinig tijd deze indexatie te betalen. De inflatie die we nu zien is inderdaad zeer uitzonderlijk, vertelt Ardanta me. “We hebben uitgebreid gekeken naar andere oplossingen, maar ook wij houden ons aan de afspraken en polisvoorwaarden. Daardoor kan de nieuwe verhoogde verzekerde waarde worden uitgekeerd bij overlijden, of kunnen de diensten blijvend worden gegarandeerd.”
Maar inmiddels betalen u en uw man bijna 500 euro premie per jaar. Ik kan me voorstellen dat u dat (te) veel vindt. U kunt dan ook de indexeringspremie die u voortaan moet betalen, stopzetten. U gaat dan door met de oude premie en geeft 14 procent verhoging van de ‘uitkering’ op. Dat moet natuurlijk iedereen zelf weten en hangt sterk af van het spaargeld dat mensen zelf nalaten. Heel vaak is het geen enkel probleem een stuk van de uitvaart uit de nalatenschap te betalen.

Heeft u ook een geldvraag? Schrijf dan naar: MAX Magazine, Postbus 277, 1200 AG Hilversum of stuur een e-mail:
redactie@maxmagazine.nl o.v.v. ‘Geldvragen’. Wilt u uw naam niet vermeld hebben? Geef dat dan duidelijk aan.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren