Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Zo Vlaams is Haarlem

Eén van de belangrijkste Oude Hollandse Meesters wordt Frans Hals genoemd. Dat klopt niet, want feitelijk gaat het om een geboren Belg. Als peuter kwam hij met zijn ouders naar Haarlem, waar de kunstenaar zijn hele leven zou wonen en werken.

Rond 1600 werd Vlaanderen geteisterd door oorlogen. De katholieke Spaanse koning Philips II kwam aan de macht en de protestanten vluchtten massaal naar het buitenland. In Haarlem bestond toen meer dan de helft van de inwoners uit die immigranten. Ambachtslieden, handelaren en kunstenaars brachten hun kennis, kapitaal én talent mee. Bouwmeester Lieven de Key werd zelfs stadsarchitect. Het is dus niet toevallig dat Haarlem zo’n Vlaams aanzien heeft.

Het Frans Hals Museum organiseerde onder de titel ‘Nieuwkomers’ een tijdelijke tentoonstelling over de Vlaamse schilders die tussen 1580 en 1630 de kunst in Haarlem tot bloei brachten. Met veel bruiklenen, waaronder zeven schilderijen van Frans Hals die hier niet eerder te zien zijn geweest. Daarmee komt het totale aantal Halsen in het museum nu op 22. Met deze tentoonstelling stimuleert het Frans Hals Museum niet alleen om anders naar kunst en de stad Haarlem te kijken, maar ook aandacht te hebben voor de positieve invloed die nieuwe bewoners op hun woonomgeving kunnen hebben. t/m 8 jan.  023-5115775 franshalsmuseum.nl/nieuwkomers

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren