Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Optreden zangkoor voor 150 euro is echt vrijwilligerswerk

Ik ben lid (en penningmeester) van een koor van twintig leden. We zijn een vereniging. Ze betalen contributie en ik betaal daarvan wat kosten aan onze dirigent. We hebben laatst opgetreden voor een zorginstelling. Daar kregen we 150 euro voor. Maar nu zegt de zorginstelling dat we een Inhoudingsverplichtingverklaring nodig hebben, anders betalen ze niet uit. Ik heb de Belastingtelefoon gebeld, maar die kwam er ook niet uit. Wat is wijsheid?  W. Klunder

Mijn eerste reactie is: heeft die zorginstelling geen potje om 150 euro te betalen voor een beetje ontspanning voor de patiënten? Dat de helft van het bedrag uiteindelijk naar de dirigent gaat is uw zaak; dat gaat de zorginstelling niet aan. Die stelt zich heel formeel op, doet net alsof zij opdrachtgever is, waardoor uw vereniging in de rol van opdrachtnemer wordt geduwd.

In dat geval zou zo’n verklaring wel gevraagd kunnen worden. Maar dat is helemaal niet nodig. U bent gewoon een kleine vereniging, waarvan de leden contributie betalen en die de bewoners van een zorginstelling een leuke middag wil bezorgen. Het sop is de kool niet waard. De zorginstelling doet er verstandig aan de vergoeding aan het zangkoor als een ‘vrijwillige fi nanciële bijdrage’ te betalen.

Laten ze het een vrijwilligersvergoeding voor alle leden van het zangkoor noemen.Of noem het een reiskostenvergoeding, twintig mensen die € 7,50 per persoon krijgen om vanuit hun eigen woning naar het tehuis te komen. Noem het voor mijn part een tegemoetkoming voor aanschaf van muziekboeken voor de zangvereniging; er zijn mogelijkheden genoeg die 150 euro netjes te verantwoorden in de boeken. Maar noem het dus niet een vergoeding voor de dirigent van 75 euro, want dan is het loon… U bent eigenlijk veel te netjes, waardoor de zorginstelling de kans krijgt zich formeel op te stellen.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren