Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

TERECHT BEKEURD? Deze lezer vindt van niet!

In MAX Magazine 31 stelden we de vraag wat onze lezers van de gratie voor Frank Masmeijer vinden. Daarop kwamen uiteenlopende reacties die soms meer te maken hadden met onze wetgeving dan met de zaak zelf. Zoals lezer Jac de Bruin uit Veilen, die in een lange brief het – vooralsnog vergeefse – traject langs politie en zelfs Tweede Kamer schetste van een zijns inziens onterechte bekeuring waarvan in 2009 zo’n 7.000 automobilisten de dupe werden. Heeft hij gelijk met zijn protest? Wij vroegen het aan expert mr. Koos Spee, voormalig landelijk verkeersoffi cier van justitie in Nederland. Dit is zijn reactie.

Geachte heer De Bruin, in uw brief lees ik dat u al jaren probeert om een correctie te bewerkstelligen voor meer dan 7.000 onterecht bekeurde automobilisten. Zij zouden te hard gereden hebben op een stadsautoweg waar normaal gesproken 100 km per uur mocht worden gereden, maar waar toen vanwege de vorstschade aan het wegdek borden met de maximumsnelheid van 70 km per uur waren geplaatst.

Volgens u was er geen verkeersbesluit genomen en was de uitzondering om een verkeersteken te plaatsen zonder geldig verkeersbesluit ook niet van toepassing, omdat er niet werd gewerkt aan het wegdek. Tot op heden krijgt u bij geen enkele instantie gehoor en zijn de bekeuringen gewoon doorgegaan. Dat verbaast mij niet omdat dit geheel conform de huidige rechtspraak is. Volgens artikel 62 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens zijn weggebruikers verplicht gevolg te geven aan verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden. In die bepaling wordt volgens de Hoge Raad (HR) geen onderscheid gemaakt of verkeerstekens al dan niet op grond van een verkeersbesluit zijn geplaatst. Het is, aldus de HR, niet aan de weggebruiker om te oordelen of een verkeersteken terecht is geplaatst. Het laatste arrest van de HR waarin dit nog eens duidelijk werd uitgesproken is van 16 juni 2020, zaaknummer 20/00962.

Hierbij werd, kort gezegd, een arrest vernietigd van het Gerechtshof waarin het hof had bepaald dat het negeren van een verkeersteken waaronder geen geldig verkeersbesluit lag weliswaar niet juist is, maar dat er geen sanctie behoeft te worden opgelegd. De HR vond dit een onjuiste redenering van het hof. Kort gezegd: als je een verkeersteken ziet staan moet je dit gewoon opvolgen, dus in het onderhavige geval niet harder rijden dan 70 km/h. Doe je dat wel, dan ben je strafbaar en moet er ook een sanctie volgen. Waarschijnlijk, maar dat terzijde, was het met het oog op de toestand van het wegdek ook nog in het belang van de verkeersveiligheid om het op deze weg wat rustig aan te doen.

Mr. Koos Spee schreef het boek ‘Een flitsende carrière’.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren