Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Jarenlang te weinig pensioen

Gepensioneerden van Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV) met een partner lopen mogelijk al jaren een toeslag op hun pensioen mis. Die toeslag is bedoeld als aanvulling op een te lage pensioenopbouw.

Voorwaarde om voor deze ‘samenlooptoeslag’ in aanmerking te komen, is gelijktijdige pensioenopbouw met de partner vóór 2002. Daarnaast moet het pensioenfonds van de partner een zogenoemde AOW-franchise hebben toegepast; dat is bijna altijd het geval. Het recht op de toeslag geldt vanaf het moment dat beide partners AOW ontvangen. Hoe meer jaren de partners tegelijk pensioen hebben opgebouwd, hoe hoger de toeslag.

NET ALS BIJ ABP
Twee jaar geleden ontdekten we de zeer vergelijkbare ‘aanvulling samenvallende diensttijd’ van ABP. Tienduizenden ABP-gepensioneerden bleken deze ten onrechte niet te ontvangen. ABP verhoogde hun pensioenen en betaalde het achterstallige pensioen alsnog uit – de actie kostte ABP meer dan 400 miljoen euro. Hetzelfde lijkt nu aan de hand te zijn bij SPOV.

VERHOGING PLUS NABETALING
Al sinds onze ABP-actie wisten we van het bestaan van deze SPOV-toeslag. Maar het pensioenfonds liet ons destijds weten dat de toeslag altijd werd uitgekeerd. Wij hadden geen aanwijzingen dat dit niet zo was. Totdat de heer Harte ons belde. Zijn vrouw had dankzij onze informatie een hoger ABP-pensioen ontvangen. Hijzelf zat bij SPOV, en las onze informatie over de samenlooptoeslag. Hier had hij nog nooit van gehoord. Bij navraag bij SPOV bleek hij de toeslag al jaren mis te lopen. SPOV verhoogde zijn pensioen met ruim 200 euro per maand, en betaalde 17.000 euro achterstallige toeslag na.

TOESLAG MISGELOPEN
Wij wilden weten of de heer Harte de enige was en belden stellen uit ons klantenbestand die én een pensioen hadden bij SPOV én bij een ander fonds. Wat bleek: niemand had van deze toeslag gehoord. Maar: misschien was de toeslag al toegekend, zonder dat ze het zelf wisten. Met het echtpaar Elferink deden we daarom navraag bij SPOV zelf. En wat bleek: ook zij kregen de toeslag nog niet, terwijl ze er wel recht op hebben. In dit geval zal het om een maandelijkse pensioenverhoging van meer dan 100 euro gaan, plus nabetaling.

MELD U BIJ ONS AAN
Dat iedereen die er recht op heeft, de toeslag al krijgt, dat klopt dus niet. Maar kunnen we hier spreken van een pensioentoeslagenaffaire? Dat zal de komende tijd blijken. Sinds we er op 1 april in ‘Meldpunt’ aandacht aan besteedden, hebben we in ieder geval al tientallen meldingen ontvangen. Denkt u ook in aanmerking te komen voor deze samenlooptoeslag, belt u dan naar ons spreekuur. Wij helpen u en met uw verhalen en ervaringen kunnen wij weer anderen helpen. Veel voorkomende problemen zullen we aankaarten bij het pensioenfonds. Meer informatie kunt u ook vinden op maxmeldpunt.nl. O ja, voor zover wij weten is er nóg een pensioenfonds dat met dit soort toeslagen werkt: Spoorwegpensioenfonds SPF. Uw ervaringen daarmee horen wij ook graag.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren