Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Wanneer is een abonnement een abonnement?

Meneer Elbersen nam contact met ons op met de vraag of zijn sportschoolabonnement opgezegd kan worden. Hij is ziek en kan er geen gebruik meer van maken. Nu is ziekte (meestal) geen reden om zomaar een abonnement op te zeggen. Maar we hebben een speciale wet die je als klant de mogelijkheid biedt om na een jaar per maand op te zeggen.

Al tien jaar geleden, op 1 december 2011, trad de wet Van Dam in werking. Die wet moest voorkomen dat consumenten eindeloos aan abonnementen vastzitten. In de wet is geregeld dat voor de meeste abonnementen een opzegtermijn geldt van maximaal één maand. Dat wil zeggen, er mag sprake zijn van een contract van een jaar (in sommige gevallen twee jaar), maar als dat jaar voorbij is en er volgt een stilzwijgende verlenging, mag telkens opgezegd worden met een opzegtermijn van één maand.

STANDPUNT MENEER ELBERSEN
Meneer Elbersen sport al veertien jaar bij dezelfde sportschool. Hij betaalt in september 445 euro vooruit voor vijftig keer sporten. In oktober zegt hij op. Hij meent recht te hebben op teruggave van 335 euro. September, oktober én november zouden dan betaald zijn, omdat die laatste maand de opzegtermijn van een maand behelst.

STANDPUNT SPORTSCHOOL
Meneer Elbersen heeft geen contract getekend, maar sport met een zogenoemde fl expas. Je koopt dan vooraf een x-aantal lessen. Omdat het niet gaat om een jaarabonnement, heeft meneer geen recht op teruggave van het vooruitbetaalde bedrag. ONS

STANDPUNT
Deze sportschool probeert de regels te ontwijken. Al veertien jaar lang koopt meneer dezelfde pas. Dat is niet een overeenkomst die vanzelf afl oopt en er komt ook geen nieuw aanbod. Sterker nog, zonder bericht van de consument wordt automatisch elk jaar eenzelfde bedrag afgeschreven. Wat ons betreft is hier gewoon sprake van een abonnement.

EN NU?
Helaas durfde meneer Elbersen het niet aan om ons contact op te laten nemen met de sportschoolhouder of om mee te werken aan publiciteit. Hij was bang voor eventuele nare gevolgen. Daarom hebben we hem voor deze column een andere naam gegeven. Als je geen rechtsbijstandverzekering hebt, is het in dit soort situaties vaak te duur om te procederen. Daarom willen wij u vragen om u te melden als u eenzelfde situatie aan de hand heeft. Het gaat vaak om veel geld en we hebben niet voor niks een wet die u bescherming geeft. En we hopen natuurlijk dat meneer Elbersen met deze column in de hand alsnog zijn recht krijgt! Mocht de sportschoolhouder dit lezen, dan raden we hem aan eens na te denken over de klantvriendelijkheid. Een trouwe klant die al veertien jaar elke week komt sporten zou je toch anders moeten behandelen als hij ziek wordt. Daar hoef je geen jurist voor te zijn, maar gewoon een mens.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren