Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Hoezo, ‘subsidie afnemen’?

Toen prinses Wilhelmina tegen het einde van haar leven liep, begon ze na te denken wat er na haar dood met haar enorme bezit zou gaan gebeuren. Dat moet ze met een combinatie van liefde, zorg en voorzichtigheid hebben gedaan. Want hoewel ze maar één kind had, die inmiddels als koningin Juliana over Nederland regeerde, besloot ze toch bepaalde zaken anders te regelen dan voor de hand liggend was. Juliana kon als kroondrager immers zonder successierechten alles van haar moeder erven. Maar Wilhelmina wist ook welke invloed prins Bernhard op zijn echtgenote kon hebben.

En daar zat veel gevaar. Want waar Juliana, net als zijzelf, zuinig was, was haar schoonzoon dol op geld uitgeven. Daardoor zat hij vaak zonder. Of Wilhelmina dit zelf heeft ervaren, of dat ze een vooruitziende blik heeft gehad, is niet bekend. Maar inmiddels weten we dat de prins diverse malen kostbare bezittingen van de Oranjes heeft verkocht of heeft proberen te verkopen. Daarnaast had Juliana vaak de neiging om bepaalde zaken die haar niet interesseerden aan haar man over te laten. De kans was groot dat dat zou gebeuren met het enorme domein bij paleis Het Loo, dat privé-eigendom was van Wilhelmina. Juliana was weliswaar natuurliefhebster, maar van de jacht moest ze niets hebben. Bernhard juist wel. En daar zag Wilhelmina een gevaar in. Op 28 januari 1959 liet ze daarom bij notaris Willem Groen een akte opstellen waarin ze alle grond die zij rondom paleis Het Loo bezat, schonk aan de Staat der Nederlanden. Drie eisen van Wilhelmina in de akte vallen op.

Als de monarchie in Nederland ooit zou verdwijnen, zou haar schenking teruggaan naar de voormalige kroondrager of diens nakomelingen. Het vruchtgebruik van het landgoed, bijvoorbeeld de houtvesterij en de opbrengst van de jacht, bleef na de schenking ook voor de kroondrager. Letterlijk staat er dat de rechten van de Drager van de Kroon ten aanzien van het beheer steeds op even deugdelijke wijze zullen blijven gewaarborgd. Daarmee bleef dus ook het ook jachtrecht bij de Oranjes. Kroondomein Het Loo omvat boerderijen, bossen, heide en door voortdurende bebossing en ontbossing bracht de houtvesterij veel op.

Maar onder koningin Beatrix is dat gestopt en werd natuurvolgend bosbeheer ingezet. Daarbij krijgt de natuur de voorrang en komen bezoekers op de tweede plaats. Er zijn het hele jaar door afgesloten gebieden op Het Loo; broedplaatsen, gebieden waar reeën veilig kunnen kalveren en stiltegebieden, waar wandelen alleen op de paden mag en zonder te praten. En van september tot en met 25 december is een fl ink deel afgesloten voor de jachtpartijen van de koning. In de krant stond dat de koning ‘zijn’ miljoenensubsidie dreigde kwijt te raken door de afsluiting van een deel van het Kroondomein. Zijn subsidie? Zou Willem-Alexander echt subsidie ontvangen over een gebied dat al in 1959 werd overgedragen aan de Staat? Nee, het is eerder andersom, als de afspraken uit de Akte van 1959 worden gebroken, dan loopt de Staat de kans dat Willem- Alexander het recht heeft de schenking terug te draaien…

AGENDA 2021 KONINKLIJK HUIS
19 september Koning Willem-Alexander onthult het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren