Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Miljoenendoorbraak: ABP gaat schade vergoeden

Dankzij onze columns en ‘Meldpunt’-uitzendingen kregen tienduizenden ABP-gepensioneerden de afgelopen anderhalf jaar een pensioenverhoging. Het gaat om tweeverdieners die vóór 1995 tegelijkertijd pensioen opbouwden. De betreffende tweeverdieners bouwden te weinig ABP-pensioen op en deze aanvulling is daarvoor een compensatie. Doordat de aanvulling met terugwerkende kracht wordt uitbetaald, krijgen zij naast een hoger pensioen ook nabetalingen – oplopend tot tienduizenden euro’s per gepensioneerde. Tot nu toe heeft ABP tussen de 200 en 300 miljoen euro aan pensioenen nabetaald.

Zo’n nabetaling is geen winnend lot in de loterij, maar geld dat simpelweg veel te laat is uitbetaald. En het feit dát het achterstallige pensioen in één keer wordt uitbetaald, leidt tot allerlei financiële tegenvallers. Zo moet er buitensporig veel belasting over worden betaald. Daarnaast vervalt al snel het recht op zorg- en huurtoeslag. Zo blijft er vaak bar weinig over van het nabetaalde pensioen. Als ABP de pensioenaanvulling netjes op tijd zou hebben uitbetaald, zou het totale netto pensioen veel hoger zijn geweest. Het verschil loopt op tot duizenden euro’s. In maart stelden wij op deze plek dat ABP al deze schade zal moeten vergoeden. We riepen gedupeerden op om zich bij ons te melden.

Lage inkomens extra de dupe
Doordat u massaal reageerde, hebben we een goed inzicht gekregen in het financiële leed dat wordt veroorzaakt. Zo meldde één gedupeerde: “Deze maand geen ABP-pensioen ontvangen omdat navordering ZVW-premie door ABP op pensioen is ingehouden!” Een andere reactie: “Zorgtoeslag stopgezet én terugbetaald. Bij belastingaangifte 2020 overdadige aanslag: geen heffingskorting, geen ouderenkorting en eerder ingehouden dikke extra bijdrage ZVW (1.709,97 euro).” Het wrange is dat juist diegenen met lage inkomens te maken hebben met deze schadeposten. Voor hen is duizenden euro’s schade eerder regel dan uitzondering. Tot nog toe weigerde ABP ook maar iets voor deze groep te doen. Wij hebben daarom schriftelijk van ABP geëist dat alle schade alsnog zal worden vergoed. Er moet een regeling komen die snel, eenvoudig en ruimhartig is.

ABP gaat overstag
In reactie daarop heeft ABP toegezegd alle schades te gaan vergoeden volgens de eisen die wij daaraan stellen. De manier waarop wordt op dit moment uitgewerkt. Dit kan nog enkele weken tot maanden duren. Dat is niet gek, want het gaat om tienduizenden gedupeerden en, naar onze inschatting, om tientallen miljoenen euro’s schade. Een schikking in zo’n grote zaak zonder dat er een rechter aan te pas komt, is uniek. Maar we zijn er nog niet. Wij houden onze ogen op de bal, totdat die daadwerkelijk in het doel ligt.

Meld u zich ondertussen bij ons als u ook een nabetaling heeft ontvangen. Dat kan het beste via maxmeldpunt.nl. Alle informatie over de aanvulling en over de laatste ontwikkelingen vindt u daar op de homepage of onder ‘onderwerpen’. En uiteraard houden we u ook op deze plek op de hoogte.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis elke werkdag van 10 tot 12 uur terecht op het telefonisch spreekuur van MAX Ombudsman op nummer 035-6775511.

Rogier de Haan

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren