Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

ABP, kom snel met een schadevergoeding voor gepensioneerden

Vorig jaar lieten we zien dat pensioenfonds ABP vele gepensioneerden al jaren te weinig pensioen uitbetaalt. Het gaat om gepensioneerden die vóór 1995 gelijktijdig met hun partner pensioen hebben opgebouwd. Het opgebouwde ABP-pensioen was in die gevallen te laag. De aanvulling is bedoeld als compensatie voor dit tekort en kan oplopen tot een paar honderd euro per maand.

 

Als gevolg van onze actie keerde ABP in 2020 aan 25.000 mensen alsnog de aanvulling uit. Dit leidde tot pensioennabetalingen van maar liefst 200 miljoen euro! Zo’n 7.000 aanvragen moeten nog worden beoordeeld. Het echtpaar Snoek was één van de gelukkigen die een nabetaling ontvingen; 13.000 euro in hun geval. Beiden zijn 83 jaar. Naast hun AOW hebben ze beiden een klein pensioentje. Vanwege hun lage inkomen ontvangen ze huurtoeslag van 2.500 euro en zorgtoeslag van 1.400 euro. Voor hen leidde de nabetaling tot een fl inke schadepost….

FORSE FINANCIËLE SCHADE
Dat zit zo. Op de nabetaling van het echtpaar houdt ABP belasting en premies in. Prima, netto blijft er 10.000 euro over. Maar dan: door de nabetaling moet het echtpaar de huur- en zorgtoeslag terugbetalen. En de inkomstenbelasting is ineens 1.100 euro hoger. Door het hogere inkomen vallen de heffi ngskortingen namelijk weg, waar het echtpaar normaal wel voor in aanmerking komt. Ook moeten ze meer premie Zvw betalen. Zo blijft er van de 13.000 euro nabetaling maar 5.000 euro over. En o ja, waarschijnlijk leidt de nabetaling straks ook nog tot een hogere huur. Voor de huurtoeslag kan het echtpaar ontheffi ng aanvragen bij de Belastingdienst. Maar voor de zorgtoeslag kan dit niet. En de hogere belasting krijgen ze ook niet terug. De middelingsregeling van de Belastingdienst heeft namelijk geen invloed op heffi ngskortingen en premie Zvw. Oftewel: niet alleen heeft het echtpaar Snoek achttien jaar lang te weinig pensioen ontvangen, ABP zadelt ze nu ook nog op met een fi nanciële schade van minimaal 2.500 euro.

VERGOEDING VOOR IEDEREEN
ABP is verplicht om de gevolgen van te late pensioenbetalingen te compenseren. En inderdaad: iedereen die door de nabetaling in een hogere belastingschijf terechtkomt, kan op een vergoeding van ABP rekenen. Mooi, maar daar profi teren alleen de hogere pensioenen van. Voor het echtpaar Snoek, en voor al die anderen die afhankelijk zijn van toeslagen en heffi ngskortingen, doet ABP helemaal niets. Juist deze kleine inkomens worden hard geraakt door de nabetaling van een jarenlang te laag pensioen. Wij roepen ABP op om te komen met een snelle, eenvoudige en ruimhartige schadevergoeding voor iedereen. Heeft u een nabetaling van ABP ontvangen en heeft u zich nog niet gemeld bij ons? Doe dat alsnog, via maxmeldpunt.nl. U krijgt dan alle tips en informatie om de fi nanciële schade omlaag te brengen. En wij bundelen met u de krachten richting ABP voor een rechtvaardige schaderegeling.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren