Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 085 - 888 1881

Nederland te klein voor W-A?

Koning Willem-Alexander hield vorige week een toespraak tijdens het algemeen debat van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

Tot begin 2013 zat Willem-Alexander meer in vliegtuigen dan in een auto. Behalve dat hij als parttimer vloog bij KLM, had hij ook een functie bij de Verenigde Naties. In 2006 was hij gevraagd om de voorzitter te worden van de Adviesraad van de secretaris-generaal op het gebied van water en sanitatie. De toen nog prins van Oranje was de UNSGAB, oftewel United Nations Secretary Generals Advisory Board on Water and Sanitation. In die rol diende hij de secretaris-generaal van de VN onafhankelijk advies te geven. Daarnaast moest hij wereldwijd aandacht vragen voor praktische maatregelen voor het behalen van de Millenniumdoelen op het gebied van water en sanitatie. Het kwam erop neer dat de bijna-koning minimaal één keer per maand in een ander continent was, daar met staatshoofden en ministers sprak en zo, buiten beeld voor Nederland, lekker warm kon draaien voor zijn rol. Hij leerde zich uit situaties redden, maar ook om moeilijke thema’s toch ter sprake te brengen. En toen kreeg hij eindelijk de rol waarvoor hij al sinds zijn geboorte klaar voor moest zijn. Het koningschap zal zeker een levensvervulling zijn. Maar niemand had Willem-Alexander voorbereid op hoezeer hij het reizen zou gaan missen. “Als je eerst elk jaar alle continenten bezoekt, en je werkgebied wordt daarna gereduceerd tot twaalf provincies, dan is dat wel even slikken. Alleen: je kunt er nooit hardop over klagen”, vertelde een naaste medewerker van de koning me. Staatsbezoeken maken dat niet goed. Die zijn zo volgestouwd met protocol en verplichtingen, en daardoor onvergelijkbaar met de VN-reizen van voorheen. Dat was met een vast team, men verbleef in hotels en er was een groot gevoel van vrijheid, ook al moest er echt hard gewerkt worden.

Het pleit voor Willem-Alexander dat hij niet zuur thuis is gaan zitten. Sterker nog: hij gunde echtgenote Máxima dat leven eens te meer. Zij is nu al tien jaar speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Dit jaar mocht Willem-Alexander weer even de geur van de VN in New York opsnuiven. Hij ‘leidde’ de Nederlandse delegatie en sprak de Algemene Vergadering toe. Dat lijkt heel wat en dat is het op zich ook, maar als je de sprekerslijst ziet, zet dat alles in perspectief. Want vóór de koning van Nederland kregen ook prins Albert van Monaco en prins Alois van Liechtenstein ruim de tijd voor hun toespraken. Monaco heeft heeft een oppervlakte van 2,02 km2 en ruim 30.000 inwoners. Liechtenstein is veel groter, 160 km2, maar heeft nauwelijks meer inwoners dan Monaco. Ook zij moeten natuurlijk hun zegje doen bij de VN. Niemand kijkt meer op van de speech van Willem-Alexander dan van zijn collega uit Monaco. Maar hij was er tenminste weer een keertje bij…

Agenda 2019 Koninklijk huis

7 oktober De koning is bij de Avond van Wetenschap & Maatschappij in de Ridderzaal, Den Haag.

8 oktober De koning is bij de viering van tien jaar stichting Move in Utrecht en koningin Máxima is bij een conferentie over geestelijke gezondheid in het Tropeninstituut, Amsterdam.

9 oktober Prinses Beatrix onthult een standbeeld van Willem van Oranje in Dordrecht. Koningin Máxima is bij het congres ‘Samen van betekenis’ in Theater Flint, Amersfoort.

10 oktober De koning opent de tentoonstelling ‘Rembrandt-Velázquez’ in het Rijksmuseum, Amsterdam.

11 oktober Willem-Alexander reikt de Prijs voor Vrije Schilderkunst uit in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Prins Constantijn wordt 50 jaar.

Koninklijk Huis-deskundige Marc van der Linden volgt voor MAX Magazine de ontwikkelingen binnen de vorstenhuizen op de voet.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren