Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Made in Holland

Delfts blauw, Maastrichts boerenbont, Haags eierschaalporselein, Gouds plateel, Velser aardewerk; allemaal ‘Made in Holland’. Nederlandse keramiek is internationaal vermaard. Al sinds de 17de eeuw namen ontwerpers en makers in ons land technieken en stijlen over waarmee ze door handel over zee of migratie van vaklieden kennismaakten. Niet alleen de kunst van het navolgen, maar vooral de vindingrijkheid van Nederlanders, de eigen invulling en het gevoel voor de markt liggen aan dit succes ten grondslag. In het Princessehof is daarover een prachtige overzichtstentoonstelling te zien. Uitgeverij Waanders & de Kunst maakte een mooi boek bij deze bijzondere expositie.

t/m 30 juni princessehof.nl

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren