Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 085 - 888 1881

Klopt de hoogte van mijn pensioen wel?

De heer De Zwart stelde een intrigerende vraag over de hoogte van zijn pensioen. Hij had zijn pensioen vergeleken met dat van een oud-collega. Waarom ontvangt die twee keer zo veel pensioen als hij?

De heren schelen één jaar, hebben beiden ongeveer even lang als automonteur gewerkt bij hetzelfde bedrijf en hebben nagenoeg dezelfde carrièreontwikkeling doorgemaakt. Het enige is dat de oud-collega twee jaar langer heeft doorgewerkt dan de heer De Zwart. Het pensioen van de oud-collega blijkt echter twee keer zo hoog te zijn als dat van de heer De Zwart. Dat kan toch niet kloppen?

Eindloon
Het gekke is, dat dat wél kan kloppen. Beide heren vielen onder een eindloonregeling. Dat betekent dat hun pensioen was berekend op zeventig procent van hun laatst verdiende salaris. Toen de heer de Zwart stopte met werken, maakte de oud-collega nog een aardige klapper: hij maakte promotie en ging in zijn laatste twee jaar vijftien procent meer verdienen. En die vijftien procent extra loon leverde inderdaad honderd procent meer pensioen op. Dat heeft alles te maken met de zogenoemde AOW-franchise. We bouwen alleen pensioen op over dat gedeelte van ons salaris dat boven de AOW-grens uitkomt. Dat is wettelijk zo geregeld. Verdient u niet veel meer dan de voor u geldende AOW-franchise, dan bouwt u dus nauwelijks pensioen op.

AOW-franchise
In het geval van de heer De Zwart en zijn oud-collega pakte dit als volgt uit. De heer De Zwart verdiende in zijn laatste jaar 33.000 gulden, zijn collega in zíjn laatste jaar 38.000 gulden. (Inderdaad, beide heren zijn al een tijdje met pensioen.) De AOW-franchise bedroeg voor beiden om en nabij de 28.000 gulden. Dat betekent dat de heer De Zwart pensioen opbouwde over 5.000 gulden, terwijl de oud-collega pensioen opbouwde over 10.000 gulden. Twee keer zo veel dus! Let wel, het totale pensioeninkomen voor beide heren wordt gevormd door de optelsom van AOW en pensioen. Het totale pensioeninkomen van de oud-collega is daardoor minder dan twee keer zo hoog als dat van de heer De Zwart.

Het is een terugkerende vraag in ons spreekuur: klopt de hoogte van mijn pensioen wel? Wij stellen uw vragen hierover altijd zeer op prijs. Ze houden ons op de hoogte van de problemen die er spelen en de misverstanden die er ook over pensioenen bestaan. Toch verwijzen we u in deze gevallen eerst door naar het pensioenfonds; dat moet exact aan u kunnen laten zien hoe uw pensioen is opgebouwd. Wij kunnen vervolgens beoordelen of het pensioenfonds zich wel aan de regels houdt. Want natuurlijk: als het even kan, helpen we u.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-6775511, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren