Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Let op: deze rubriek is mogelijk veel geld waard!

In de kluizen van de pensioenfondsen liggen vele miljoenen aan vergeten pensioenen. Deze liggen te wachten op het moment dat de pensioengerechtigde zich meldt.

Vergeten pensioenen kunnen sinds 2002 niet meer verjaren: zolang de pensioengerechtigde nog leeft, kan deze het volledige vergeten pensioen alsnog ‘ophalen’. Het pensioen wordt dan met terugwerkende kracht alsnog uitgekeerd. Maar wat gebeurt er als de pensioengerechtigde overlijdt? Veel pensioenfondsen zijn van mening dat zij het vergeten pensioen dan zelf mogen houden. MAX Ombudsman denkt daar anders over: wij denken dat het pensioen in dat geval toekomt aan de erfgenaam, in de praktijk vaak de langstlevende partner. Deze kan het pensioen dan alsnog binnen vijf jaar na overlijden ophalen. Anderhalf jaar geleden schreven we op deze plek een column over twee weduwes die door onze bemiddeling alsnog het vergeten pensioen van hun overleden echtgenoot hadden ontvangen. Het ging niet om enorme bedragen, maar het geld kwam eindelijk terecht op de plek waar het hoorde.

Opgebrand
Mevrouw Elfferich las die column. Haar man had tientallen jaren gewerkt als administrateur in de metalektro. Aan het einde van zijn carrière was hij opgebrand, zowel lichamelijk als geestelijk. Hij raakte aan de drank en trok zich steeds meer terug. Toen hij 65 jaar werd, kwam er geen pensioen. Dat merkte natuurlijk ook mevrouw Elfferich. Maar elk gesprek dat zij hierover aanging, eindigde in ruzie. Antwoorden kwamen niet. Toen haar man acht jaar later overleed, vond mevrouw Elfferich in de bureauladen allemaal pensioenpapieren. Wat bleek: pensioenfonds PME had haar man herhaaldelijk verzocht het pensioen op te halen, maar dit had hij nooit gedaan. Mevrouw Elfferich meldde zich alsnog bij PME. Het bleek dat haar man recht zou hebben gehad op ruim 22.000 euro pensioen per jaar. PME stelde dat haar man dit zelf had moeten ophalen. Toch keerde PME uit coulance de laatste twee jaar vergeten pensioen alsnog aan haar uit.

Alsnog een ton
Mevrouw Elfferich liet het er bij, totdat zij onze column las. Ze belde naar ons spreekuur. Pas na vele vervolggesprekken durfde ze het tragische verhaal van de laatste jaren van haar man te vertellen. Waarschijnlijk was hij er geestelijk zo slecht aan toe geweest, dat hij niet meer in staat was het pensioen aan te vragen. Wij oordeelden dat deze geschiedenis, hoe akelig ook, zeer relevant was om te delen met PME. Toen we dit samen met mevrouw Elfferich alsnog deden, besloot PME ook het overige vergeten pensioen aan mevrouw Elfferich uit te keren. Ruim een ton. Naar ons oordeel zeer netjes, maar ook terecht.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-6775511, elke werkdag van 10 tot 12 uur. Elke week pakken juristen Jeanine Janssen en
Rogier de Haan als MAX Ombudsmannen een kwestie bij de horens.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren