Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Veranderingen in het erfrecht

In ons spreekuur ontvangen wij regelmatig vragen die gaan over erfenissen. Begin september heeft een belangrijke wijziging plaatsgevonden in het erfrecht waarover wij u graag informeren. Ukunt een erfenis aanvaar- den of verwerpen. Als u verwerpt, accepteert u de erfenis niet. U ontvangt dan niets uit de erfenis en bent ook niet aansprakelijk voor eventuele schulden. Het aanvaarden kan op twee manieren: zuiver of benefici- air. Zuiver aanvaarden betekent dat u de erfenis in haar geheel accepteert. U kunt dan zelf beschikken over de goederen uit de erfenis en u staat daarnaast met uw privévermogen in voor alle schulden. Bij beneficiair aanvaar- den aanvaardt u de erfenis onder de voorwaarde dat deze positief is. U bent dan niet met uw privéver- mogen aansprakelijk voor eventu- ele schulden. Voor het verwerpen van een erfenis of een beneficiaire aanvaarding moet een verklaring bij de rechtbank worden afgelegd.

OPDRAAIEN VOOR DE SCHULDEN
Onder de oude wetgeving kon een erfgenaam de erfenis onbewust aanvaarden door zich te gedragen als erfgenaam. Door bijvoorbeeld het betalen van een openstaande rekening van de overledene of het opzeggen van de huur werd een erfenis al zuiver aanvaard. Wanneer de overledene schulden had, draaide een erfgenaam hier- voor volledig op zonder zich daar- van bewust te zijn. Er was dan geen weg meer terug.

SIERADEN VERDELEN
Op 1 september is een nieuwe wet in werking getreden waardoor u beter beschermd wordt tegen een onverwachte schuld uit een erfe- nis. Er is nu pas sprake van zui- vere aanvaarding wanneer een erfgenaam goederen uit de erfenis verkoopt of op een andere manier wegneemt van eventuele schuldei- sers. Als u bijvoorbeeld sieraden van de overledene gaat verdelen onder de kinderen, kiest u ervoor om deze uit de erfenis weg te halen. U aanvaardt hiermee de erfenis.

TOCH EEN ONVERWACHTE SCHULD?
Daarnaast is in de nieuwe wet geregeld dat u zelfs na zuivere aanvaarding nog de mogelijkheid heeft om af te zien van een erfenis. Er moet dan wel sprake zijn van een onverwachte schuld. In de wet is deze uitzondering opgenomen om te voorkomen dat u zelf in de financiële problemen komt. U kunt binnen drie maanden na ontdekking van de schuld een verzoek indienen bij de rechter om alsnog beneficiair te aanvaarden. Dit geldt ook als de erfenis al vereffend of verdeeld is. Wel moet u datgene wat u geërfd heeft terugbetalen.

LET OP
Niet iedere schuld waar u niet mee bekend was, wordt als een onverwachte schuld gezien. U heeft zelf wel een onderzoeksplicht. Zo vallen belastingschulden hier niet onder. En twijfelt u, aanvaardt u dan altijd beneficiair. Meer informatie vindt u op de website notaris.nl of bel ons spreekuur.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren