Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Je moet je blijven ontwikkelen

Joke Dinklage (74) wilde na haar pensioen graag kennis blijven vergaren, maar een complete studie lag niet zo voorhanden. Ze ging op zoek naar de mogelijkheden die er met name voor senioren zijn en vond de cursus ‘Goed ouder worden’ bij het Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO). “Dat vond ik een interessant thema, want het is de weg die volgt na je pensionering.

Juist omdat de huidige generatie steeds ouder wordt, is het interessant om te onderzoeken wat nu je plaats in de samenleving is. Het is daarnaast ook een andere manier om nieuwe mensen te leren kennen die dezelfde interesses hebben. Als je niet meer werkt, ga je toch op zoek naar andere vormen van sociale contacten, naast je vrienden.” Ze heeft verschillende cursussen revolgd rond filosofie, kunst en cultuur en stedenbouw en massatoerisme.

Honderdjarige cursist
HOVO biedt op diverse locaties door heel Nederland cursussen en leergangen in uiteenlopende vakgebieden. Joke vond daar haar plek, ook omdat er keuze is tussen kortdurende cursussen en langer lopende leergangen. Afstuderen is geen doel; het gaat om verbreding en verdieping van kennis”, vertelt ze. Het basisniveau om een cursus bij de HOVO te volgen is wel hoog: hbo of universitair en je moet minimaal vijftig jaar zijn om je te kunnen aanmelden. “Maar je bent zeker nooit te oud. Een van onze cursisten is over de honderd jaar.” Tal van docenten zijn oud-hoogleraren die het waardevol vinden om hun kennis te blijven delen. De motivatie om weer in de boeken te duiken en colleges te volgen, is voor iedereen anders. Sommigen gaat het om de sociale contacten, anderen willen zich graag blijven ontwikkelen om bijvoorbeeld met de jongere generaties in gesprek te kunnen blijven. Weer anderen hebben misschien altijd de droom gehad om kennis op te doen van een bepaald vak, maar nooit de kans gekregen.

In beweging blijven Joke wijst ook op mentale gezondheid, zoals professor Erik Scherder aanraadt.
“In beweging blijven. Dat is niet alleen fysiek belangrijk, maar ook voor de hersenen. Van veel cursisten horen we dat ze bewust uitdagingen zoeken en onderwerpen kiezen waarvan ze een beetje weten, maar niet voldoende. Dat leidt tot kennis over zo’n onderwerp én onderlinge discussies. Soms komen cursisten buiten de lessen bij elkaar om verder te praten.” Joke noemt zelf als voorbeeld de cursus stedenbouw en massatoerisme die ze volgde. “Uit die cursus is voortgekomen dat we samen met de docent een stad bezochten. Daar hebben we de gevolgen van massa­toerisme bekeken en bediscussieerd. Er kwam een document dat de docent bewerkt heeft tot een artikel in ‘NRC’ over mogelijke oplossingen voor massatoerisme in Amsterdam.”

Voor meer informatie: hovonederland.nl

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren