Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Eerst een laag en dan een hoger pensioen, kan dat?

Ik wil graag weten of je ook met een laag pensioen kunt beginnen en dan later meer kunt krijgen. Mijn man is tien jaar ouder, heeft een goed pensioen. Ik heb een veel lager pensioen en zelfs met de partnertoeslag erbij zou het geen vetpot worden als mijn man komt te overlijden. We zijn beiden lid van het ABP.

Margriet Swart

Bij veel pensioenfondsen is het mogelijk op het moment van pensionering te kiezen voor een tijdelijk hoger of lager pensioen. Ook bij het ABP is die flexibiliteit mogelijk. Daar kunnen allerlei redenen aan ten grondslag liggen. Eén daarvan is dat mensen denken dat je als jong gepensioneerde meer geld nodig hebt dan later. Ik begrijp de gedachte wel, maar of het verstandig is, laat ik in het midden. Tenslotte kun je niet in de toekomst kijken. U heeft een andere reden. Zeker is dat u een dergelijke stap goed moet overleggen met het pensioenfonds of een pensioendeskundige. Welke invloed heeft dit op uw partnerpensioen? Daarnaast kunt u ook laten uitrekenen wat het scheelt als uw man z’n pensioen gewoon laat uitkeren, maar daar een gedeelte van spaart voor later.

Financieel journalist Jaap Roelants behandelt iedere week vragen van MAX-lezers. Deze week drie vragen die met name ouderen aangaan; pensioenuitkeringen, de hoogte van de AOW en verdeling van de erfenis.

Heeft u ook een geldvraag? Schrijf dan naar: MAX Magazine, Postbus 277, 1200 AG Hilversum of stuur een e-mail: redactie@maxmagazine.nl o.v.v. ‘Geldvragen’. Wilt u uw naam niet vermeld hebben? Geef dat dan duidelijk aan.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren