Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Koning uit de kast

Van alle Duitse bondsstaten verlangt men in Beieren misschien nog wel het meest terug naar de monarchie. In de zuid-Duitse deelstaat is er nog veel dat herinnert aan de tijden dat het nog een onafhankelijk koninkrijk was. Dankzij Napoleon werd Beieren in 1806, net als Holland, een zelfstandig koninkrijk en het was de familie Wittelsbach die de koningen tot aan het einde van de monarchie leverde.

Toen aan het einde van de Eerste Wereldoorlog alle Duitse vorsten van hun troon werden gestoten, brak voor Beieren een aantal onrustige jaren aan. Het werd een vrijstaat, eerst met een socialistische structuur, gevolgd door een communistisch bewind. Maar al snel begon de bevolking terug te verlangen naar de monarchie. Er waren diverse politieke partijen die aandrongen op de terugkeer van koning Ludwig III en na diens dood in 1921 op het kronen van kroonprins Rupprecht.

Het is nooit gebeurd, maar het verlangen bleef groot. In tegenstelling tot de meeste andere monarchieën hadden de Beierse koningen nooit de staatsgelden gebruikt voor hun paleizen en kunstcollectie. Dat gaf kroonprins Rupprecht een goede onderhandelingspositie. De Beiers wilden de kastelen, paleizen en het kunstbezit graag bewaren, maar konden dit onmogelijk aankopen. De koninklijke – en later hertogelijke – familie aan de andere kant besefte dat men onmogelijk alles kon onderhouden zonder staatstoelage. Besloten werd dat de familie het grootste deel van de paleizen en kastelen kon blijven bewonen, maar dat alles, inclusief de kunst, aan de staat werd geschonken in ruil voor een jaarlijkse toelage.

Omdat de familie tijdens de Tweede Wereldoorlog ook nog eens fel anti-Hitler was en daardoor in de concentratiekampen belandde, bleef de situatie ook na die tijd onveranderd en werd niets – zoals bij andere voormalige vorstenhuizen – alsnog onteigend. Om die reden woont de kleinzoon van kroonprins Rupprecht, hertog Franz, nog altijd in het imposante Slot Nymphen burg in München. Als de geschiedenis anders was verlopen, was hij nu koning geweest. Franz werd het grootste deel van zijn inmiddels 88-jarige leven als een verbeten vrijgezel gezien, maar nam onlangs een bijzondere stap.

Hij liet de Nederlandse fotograaf Erwin Olaf – de favoriete fotograaf van koningin Máxima – een staatsieportret van hem maken, zoals hij eruit had gezien als Koning van Beieren. Maar belangrijker misschien: hij liet óók een foto maken met Thomas Greinwald, de man met wie hij al veertig jaar gelukkig is. Het is misschien laat, maar de troonpretendent deed het toch maar en is daardoor de eerste koning/troonpretendent die offi cieel uit de kast is gekomen.

Natuurlijk is hij niet de eerste of de laatste royal die homoseksueel is. Maar het is weer een stap vooruit, naar mijn mening. Het riep het bij een aantal mensen de vraag op of dat in Nederland ook zou kunnen. Het antwoord is volmondig ‘ja’. Als een kroonprins(es) homoseksueel is, kan hij of zij natuurlijk gewoon op de troon komen en uiteraard ook trouwen. De grondwet geldt immers voor iedereen!

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren