Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

STUDENTEN GEVEN LES AAN SENIOREN: ‘Zo brengen we een gesprek tussen jong en oud op gang’

Voor ouderen die eens iets anders willen dan bingo of Rummikub organiseert stichting Oud Geleerd Jong Gedaan interactieve seniorencolleges. Studenten vertellen ouderen over hun vakgebied.

Jarenlang gaf Warnar Moll (79), die werkzaam was als biochemicus en fysioloog, les aan studenten. Sinds drie jaar is het omgekeerd. Hij luistert nu aandachtig naar de seniorencolleges van een jongere generatie. De afgelopen weken fi etste hij elke vrijdag naar Odensehuis het Schouw in Amsterdam-Noord om daar een college van de stichting Oud Geleerd Jong Gedaan bij te wonen. “Ze zijn zeer de moeite waard en gaan bijvoorbeeld over de Romeinen, de Griekse cultuur, of kunstgeschiedenis. Ik heb van alles bijgeleerd. Zo volgde ik een lezing over de Japanse leefwijze. Een studente met Aziatische achtergrond vertelde hoe mannen en vrouwen in Japan met elkaar omgaan. Dat is heel anders dan in de westerse wereld. Daar had ik helemaal geen weet van.”

HERSENEN AAN HET WERK
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan is een initiatief van Ilse Nieuwland (32) en Enny van Arkel (33). Zij kwamen in 2014 op het idee om interactieve seniorencolleges in buurthuizen, zorgcentra en bibliotheken te gaan organiseren. “Ik deed tijdens mijn studie sociale psychologie vrijwilligerswerk in de ouderenzorg. Daar merkte ik dat het aanbod van activiteiten altijd gericht was op spelletjes zoals bingo, maar nooit op een uitdaging die de hersenen aan het werk zet. Ik was ervan overtuigd dat daar bij veel ouderen wél behoefte aan is.”

DOOR HET HELE LAND
Studenten die zich hebben aangemeld bij de stichting bereiden een serie colleges voor over hun vakgebied en geven vervolgens gedurende een maand één keer per week les aan dezelfde groep senioren. Met succes. Uit onderzoek van de stichting blijkt dat 74 procent van de deelnemers de colleges een goede mogelijkheid vindt om herinneringen of kennis op te halen. Voor 81 procent van de senioren genereert een college meer gespreksstof met anderen. Inmiddels zijn zo’n 94 studentdocenten actief en hebben meer dan 30.000 senioren colleges gevolgd op 200 locaties door het hele land. De onderwerpen zijn heel divers en variëren van wiskunde tot psychologie en van kunstgeschiedenis tot fi losofi e. Warnar Moll vindt het leuk dat de colleges interactief zijn. “Je kunt tussendoor vragen stellen of vanuit eigen kennis en ervaring iets vertellen. Het is interessant om de aanvullingen van andere ouderen te horen en die vervolgens in de moderne tijd te plaatsen. Veel colleges stemmen tot nadenken of bieden een nieuwe manier van denken.” De animo van studenten om deel te nemen is volgens Ilse heel groot. Hun beweegredenen verschillen. “Ze willen bijvoorbeeld leren presenteren, hun passie delen, hun faalangst overwinnen of een kijkje in de zorg nemen. Anderen zijn nieuwsgierig naar de doelgroep en wat het betekent om ouder te worden. De seniorencolleges verbinden en nemen vooroordelen weg. Jongeren en ouderen zijn na afl oop vaak blij verrast over elkaar.” Warnar beaamt dat. “De beeldvorming over ouderen is soms nogal negatief, terwijl zij vaak over veel wijsheid en levenservaring beschikken. Deze colleges brengen een gesprek tussen jong en oud op gang.”

ONLINE COLLEGES
Sinds de coronamaatregelen weer strenger zijn geworden, kan Warnar de lessen niet meer in Odensehuis Het Schouw bijwonen. “We bieden onze colleges daarom nu online aan. Senioren kunnen die individueel of samen via een groot scherm in een buurthuis of verzorgingstehuis volgen”, vertelt Enny.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren