Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

DE tip VAN LÉON: Van Cadzand naar Bad nieuweschans

Eentonig is de fi etsroute langs de Noordzee zeker niet. Onderweg wisselen ruige natuur, historische vissershavens, pittoreske badplaatsen en robuuste waterwerken elkaar af.

Overal is nog te zien hoe we – zo lang er mensen wonen en werken – strijd leverden tegen het wassende water. De bewegwijzerde Kustroute is een combinatie van de voormalige Noordzeeroute LF1 en de Waddenzeeroute LF10. Er zijn niet alleen nieuwe bordjes geplaatst, maar de route is vorig jaar over in totaal 152 kilometer geheel vernieuwd. Dit heeft de aantrekkelijkheid ervan alleen maar vergroot.

De fi etser ziet onderweg natuurpark het Zwin, de zeewering van Zeeuws- Vlaanderen, de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, de Maasvlakte, het duinlandschap in Noord- en Zuid-Holland en de Waddenkust met het indrukwekkende spel van eb en vloed tussen de kwelders.

fietsenwandelbeurs.nl

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren