Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Protestpaleis

Mijn vader zei altijd: “Het bezit van de zaak is het einde van het vermaak.” Zal het echtpaar Meyer-Bergman, de nieuwe eigenaren van Paleis Soestdijk, dat de laatste tijd ook gedacht hebben? Het steenrijke echtpaar dat het paleis en het enorme park eromheen van de Nederlandse staat kon bemachtigen, heeft ambitieuze plannen met het complex.

Doel is om de illustere gebouwen te restaureren, een nieuwe bestemming te geven en zo voor toekomstige generaties te behouden. Precies zoals deze ondernemersfamilie dat jaren geleden succesvol met het vervallen terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam heeft gedaan. Paleis Soestdijk is doordrenkt van historie. Voor iedereen boven de vijftig is het vooral verbonden met Juliana en Bernhard die er alles aan deden om het publiek te laten geloven dat daar een gewoon gezin woonde.

In werkelijkheid woonde er een echtpaar waarvan zij tot het laatst dolverliefd was geweest, terwijl hij zich van haar nauwelijks wat aantrok. En nota bene dat huwelijk is de geschiedenis ingegaan als het langstdurende Oranje-huwelijk: 67 jaar. Alleen Pieter en Margriet zouden dat nog kunnen verbeteren als ze nog dertien jaar in leven weten te blijven. Het zou terecht zijn, want die twee zijn echt gelukkig samen. Terug naar Soestdijk. Het gebouw ziet er op een afstandje misschien nog wel redelijk uit, maar in werkelijkheid is het vervallen en moet het voor tientallen miljoenen euro’s worden gerestaureerd.

Op het terrein zullen daarom woningen en appartementen verrijzen om met de opbrengst daarvan de restauratie te betalen. Toen het definitieve plan gepresenteerd werd, kwam er protest uit de gemeenteraad die vond dat het om te veel appartementen ging. Ook de kap van een groot aantal bomen die in het immense park gerooid zullen moeten worden, stuitte op kritiek. Zelfs prinses Irene en prinses Margriet gaven afgelopen maand in een brief aan daarover ‘geschokt’ te zijn.

Ook heeft zich nog geen potentiële eigenaar gemeld voor het hotel dat tegenover het paleis moet verrijzen. En daarmee houden de protesten niet op: de buurt vreest nog meer geluidshinder van Paleis Soestdijk als de tuinconcerten, die daar voor COVID-19 al werden gegeven, worden uitgebreid. Alle mensen die dichtbij het paleis ‘op stand’ wonen, hebben inmiddels een decibelmeter aangeschaft en staan klaar om straks massaal aangifte te doen van geluidsoverlast. Misschien moeten die klagers eens kijken naar de Westergasfabriek, wat een enorm succes is geworden. Ondernemers als de familie Meyer-Bergman zouden uit de buurt eerder steun moeten krijgen dan tegenwerking. En ja: natuurlijk zal ik straks óók even slikken als er een wassen beeld van Juliana in haar werk- kamer staat of een hologram van Bernhard in zijn salon. Maar laten de mensen die nu protes- teren zich realiseren dat het alternatief voor deze plannen is dat het complete paleis zal moeten worden afgebroken – hooguit met behoud van wat historische vertrekken. Met dát doemscenario voor ogen zal heel Nederland het paleis tegen elke voorwaarde willen behouden.

Agenda 2020  Koninklijk huis

5 augustus
Prinses Irene wordt 81 jaar.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren