Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 085 - 888 1881

Tussen de lakens met de SVB

Mevrouw Lentink is begin tachtig, net als haar ex. Samen hebben ze vier kinderen. Lang geleden deed zich iets voor ‘in de persoonlijke levenssfeer’, waardoor zij onmiddellijk wilde scheiden. Omwille van de kinderen deden ze dat slechts van tafel en bed. Een beslissing met vergaande gevolgen…

Feitelijk betekende het dat ze uit elkaar gingen. Sindsdien woont zij in Noord-Holland en hij in Noord-Brabant, twee uur rijden van elkaar verwijderd. Beiden wonen alleen. Vijftien jaar geleden vroegen ze hun AOW aan.

Op de formulieren vulden ze beiden in dat ze alleen wonen en dat ze gescheiden zijn van tafel en bed. Beiden ontvingen vanaf dat moment een AOW voor alleenstaanden. Tot vorig jaar de SVB zich meldde. De SVB had beide ex-echtelieden een tijd lang geschaduwd en was tot de conclusie gekomen dat ze duurzaam samenleven. Hun AOW werd daarop met 400 euro netto gekort, tot het niveau van een AOW voor samenwonenden.

Voorwaarde: volledig scheiden
Beiden gingen in bezwaar, maar de bezwaarcommissie van de SVB verklaarde hun bezwaren ongegrond. Ze mochten zelfs blij zijn dat het hierbij bleef, want de SVB was bevoegd ze tot vijf jaar terug te korten. Volgens de SVB zouden ze voortaan hun volledige AOW weer kunnen krijgen als ze ook op papier volledig zouden scheiden.

Toch maar geen rechtszaak
Een bevriende advocaat was ervan overtuigd dat de beslissing voor de rechtbank geen stand zou houden. Wat de SVB had gezien, was namelijk dat mevrouw Lentink en haar ex elkaar nog weleens tegenkomen, bijvoorbeeld op verjaardagen van hun kinderen en kleinkinderen. Maar dat is natuurlijk iets anders dan met elkaar samenwonen.

Toch durfde mevrouw Lentink een rechtszaak niet aan. Ze had er het geld niet voor en elke maand dat dit langer duurde, zou ze weer worden gekort. Beiden namen hun verlies, en besloten alsnog – tegen hun zin – de scheiding van tafel en bed om te zetten in een reguliere echtscheiding. Hoewel er alleen op papier iets is veranderd, ontvangen beiden sindsdien weer een alleenstaanden-AOW.

Meer ex-paren gebeurt dit
Mevrouw Lentink belde ons hierover om anderen die ook van tafel en bed zijn gescheiden, te waarschuwen. Toeval of niet: niet veel later kregen we nog twee meldingen met praktisch hetzelfde verhaal. Ook deze ex-echtparen zouden hun volledige AOW weer terugkrijgen, als ze de papieren scheiding alsnog volledig zouden doorzetten. Ook zij scheidden daarop, naar eigen zeggen dus onder druk van de SVB.

Is dit u ook overkomen?
De beslissing om van tafel en bed te scheiden is hoogstpersoonlijk, bijvoorbeeld uit geloofsovertuiging of om emotionele redenen. De wet biedt deze mogelijkheid niet voor niets. En er is ook behoefte aan: jaarlijks scheiden enkele honderden echtparen van tafel en bed. Dit is niet bepalend voor welke AOW je ontvangt. Het is dan ook niet aan de SVB om daar druk op uit te oefenen. Wij zijn benieuwd of er meer van dit soort verhalen zijn. Dan gaan wij namelijk niet alleen waarschuwen, maar er ook wat aan doen.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren