Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Leve de vrijwilliger!

Vrijwilligers worden wel het cement van onze samenleving genoemd. Ongeveer de helft van de Nederlanders van 15 jaar en ouder zet zich als vrijwilliger in voor maatschappelijke organisaties en verenigingen, scholen, in de zorg, voor culturele instellingen, kerken en sportverenigingen.

Vergeleken met andere Europese landen is dit een hoog aandeel. Ook bij MAX spelen vrijwilligers een belangrijke rol; ze bemannen onder meer onze stands op beurzen en evenementen, begeleiden deelnemers aan onze ledenreizen en bijvoorbeeld het belpanel van MAX Ombudsman zou zonder vrijwilligers niet kunnen functioneren. Mensen zetten zich in als vrijwilliger omdat ze willen helpen, zich nuttig voelen, uit plichtsbesef, voor de persoonlijke ontwikkeling en het leren van vaardigheden, met het oog op de eigen carrière, als vorm van vrijetijdsbesteding en om sociale contacten op te doen. Hoe uiteenlopend die motieven ook zijn, één ding hebben mensen die vrijwilligerswerk doen gemeen: ze zijn gelukkiger dan mensen die dat werk niet doen, zo bleek afgelopen maand uit onderzoek van het CBS. Of mensen vaker gelukkig en tevreden zijn doordat ze vrijwilligerswerk doen of dat mensen die zich gelukkig en tevreden voelen zich vaker als vrijwilliger inzetten, is trouwens niet onderzocht. Vaststaat wel dat meer uren vrijwilligerswerk niet per se gelukkiger maken. Persoonlijkheidskenmerken als onbaatzuchtigheid, eerlijk- en zorgvuldigheid en veel vertrouwen in de medemens dragen bij aan dit geluksgevoel. Vrijwilligers zijn kortom fijne mensen en ik ben heel blij met ze!

Jan Slagter, directeur van Omroep MAX, deelt iedere week zijn visie op actuele zaken met de lezers van MAX Magazine.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren